Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Buitenlandse ZakenStaatscourant 2019, 49663Benoemingen en ontslagen

Besluit van 26 april 2019, nr. 2019000684, houdende benoeming van drie leden van de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaken van 31 maart 2019;

Gelet op artikel 11, eerste en tweede lid, van de Kaderwet adviescolleges;

HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:

Enig artikel

Met ingang van 1 april 2019 worden voor een tijdvak van vier jaar, benoemd tot lid van de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken:

  • a. prof. dr. C.M.J. Ryngaert, te Vleuten;

  • b. dr. R. van Alebeek, te Den Haag;

  • c. dr. B. van Ginkel, LLM, te Den Haag.

Onze Minister van Buitenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan de voorzitter en de benoemde leden van de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken en aan de Algemene Rekenkamer. Van dit besluit wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

’s-Gravenhage, 26 april 2019

Willem-Alexander

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok