Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordoostpolderStaatscourant 2019, 48801Besluiten van algemene strekkingBekendmaking uittreding gemeente Zeewolde uit de Gemeenschappelijke regeling, gemeente Noordoostpolder

Logo Noordoostpolder

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder maken bekend dat het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling IJsselmeergroep 2009  in haar vergadering op 11 april 2019 heeft besloten te bewilligen in het verzoek van de gemeente Zeewolde uit de Gemeenschappelijke Regeling IJsselmeergroep 2009  te treden. De gemeenteraad van Zeewolde heeft op 28 mei 2019 ingestemd met het voorstel. Daarmee is de uittreding op die datum definitief geworden.

 

 

Dit besluit treedt de dag na bekendmaking in werking.

 

 

Emmeloord,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder