Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SoestStaatscourant 2019, 48638Ruimtelijke plannenTerinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Ferdinand Huycklaan tussen 9 – 11 en Peter van den Breemerweg 6

Logo Soest

 

Algemeen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het college heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan ‘Ferdinand Huycklaan tussen 9 – 11 en Peter van den Breemerweg 6’. Op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage vanaf 5 september 2019 tot en met 16 oktober 2019.

Het ontwerpbestemmingsplan gaat over het bouwen van een woning aan de Ferdinand Huycklaan tussen 9 – 11 en het wijzigen van de bestemming agrarisch bedrijf voor het perceel Peter van den Breemerweg 6 in een woonbestemming waarbij ter compensatie bedrijfsbebouwing wordt afgebroken en natuur wordt gerealiseerd.

 

Ter inzage ontwerpbestemmingsplan ‘Ferdinand Huycklaan tussen 9 – 11 en Peter van den Breemerweg 6’

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Ferdinand Huycklaan tussen 9 – 11 en Peter van den Breemerweg 6’ en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 5 september 2019 tot en met 16 oktober 2019 ter inzage bij Idea Soest (Willaertstraat 49).

Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage bij het Omgevingsloket van de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis. Het inzien van het ontwerpbestemmingsplan bij het Omgevingsloket kan alleen op afspraak. Een afspraak kan gemaakt worden via www.soest.nl/afspraak of neem contact op met de gemeente via het telefoonnummer (035) 60 93 411. Tegen betaling van leges kan bij het Omgevingsloket een afschrift worden verstrekt van de ter inzage gelegde stukken.

Digitaal raadplegen

Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal in te zien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl via de volgende link: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0342.BPLG0026-0201

Voor professioneel gebruikt kunt u de bestanden hier downloaden: http://ruimtelijkeplannen-bestanden.soest.nl/A50A18BF-8E52-4876-A99C-28D9531B1397

Op de gemeentelijke viewer kunt u het plan inzien via de volgende link: https://0342.ropubliceer.nl/?phID=A50A18BF-8E52-4876-A99C-28D9531B1397

Het planidentificatienummer van het bestemmingsplan is: NL.IMRO.0342.BPLG0026-0201. Het digitale bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl is authentiek en rechtsgeldig en prevaleert bij twijfel of verschil boven het analoge bestemmingsplan (zoals een pdf of een papieren versie).

Indienen zienswijzen

Tijdens de terinzagelegging van zes weken kan een ieder zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan ‘Ferdinand Huycklaan tussen 9 – 11 en Peter van den Breemerweg 6’ naar voren brengen. Het indienen van zienswijzen kan op de volgende wijze:

  • schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Soest, Postbus 2000, 3760 CA Soest, onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘Ferdinand Huycklaan tussen 9 – 11 en Peter van den Breemerweg 6’

  • voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer: (035) 60 93 411 of (035) 60 93 282 met Paul Haagen.

  • digitale zienswijzen kunt u uitsluitend indienen via www.soest.nl/zienswijze, onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘Ferdinand Huycklaan tussen 9 – 11 en Peter van den Breemerweg 6’. Zienswijzen kunnen niet per email worden ingediend.