Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2019, 48191Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 23 augustus 2019, nr. MBO-14622969 inzake de vaststelling van de subsidieplafonds van de Subsidieregeling praktijkleren voor het studiejaar 2018–2019

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 14, eerste lid, van de Subsidieregeling praktijkleren;

Besluit:

Enig artikel

De subsidieplafonds, bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Subsidieregeling praktijkleren, worden voor het studiejaar 2018–2019 als volgt vastgesteld:

  • a. voor subsidies op grond van artikel 4: € 196.848.000;

  • b. voor subsidies op grond van artikel 6: € 3.100.000;

  • c. voor subsidies op grond van artikel 8: € 2.800.000;

  • d. voor subsidies op grond van de artikelen 9a, 9c en 10: € 1.300.000.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven

TOELICHTING

In dit besluit worden de subsidieplafonds van de Subsidieregeling praktijkleren voor het studiejaar 2018–2019 bekendgemaakt. Het betreft de subsidieplafonds voor:

  • a. het mbo, beroepsbegeleidende leerweg: € 196.848.000;

  • b. het hbo techniek, gezondheidszorg, gedrag en maatschappij, en landbouw en natuurlijke omgeving: € 3.100.000;

  • c. het wetenschappelijk onderwijs: € 2.800.000; en

  • d. het voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en vmbo basisberoepsgerichte leerweg: € 1.300.000.

Indien in enig jaar een beschikbaar bedrag niet geheel wordt verstrekt, kan het resterende bedrag naar verhouding van de budgetten gelijkelijk worden verdeeld over de overige budgetten(artikel 14, tweede lid, van de Subsidieregeling praktijkleren).

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven