Besluit van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 februari 2019, kenmerk 2019-0000034708, houdende aanpassing samenstelling van het Forum Standaardisatie

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, handelende in overeenstemming met de Ministers van Economische Zaken en Klimaat en Justitie en Veiligheid;

BESLUIT:

Het Instellingsbesluit wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 3 c) komt te luiden:

Het Forum Standaardisatie kent de volgende leden;

 • 1) de heer R.N.A. Bekkers, te Vught;

 • 2) de heer G. Boudewijn, te Amsterdam;

 • 3) mevrouw Y.L. van der Brugge-Wolring, te Delft;

 • 4) de heer C. Franke, te Velserbroek;

 • 5) de heer G.B.J. Hartsink, te Hilversum;

 • 6) de heer M.P.A. van Hilvoorde, te Oosteind;

 • 7) mevrouw F.C. Jas, te Utrecht;

 • 8) de heer G.W.J.M. Linssen, te Rijswijk;

 • 9) de heer L.A.G. Moelker, te Gouda;

 • 10) de heer W. van Nunspeet, te Rotterdam;

 • 11) de heer B.J. Overeinder, te Purmerend;

 • 12) de heer F. Penninga, te Delft;

 • 13) de heer T.J.G. Peters, te Alkmaar;

 • 14) de heer A.C. Reuijl, te Heemstede;

 • 15) de heer H.J. Roumen, te Utrecht;

 • 16) de heer G.J.A. Smits, te Den Dungen;

 • 17) mevrouw J.C.J. Spijker, te ’s-Heerenbroek;

 • 18) de heer M.J.A. Steltman, te Leimuiden;

 • 19) de heer R.T.A. Verweij, te Hilversum;

 • 20) mevrouw L.M. Zegveld, te Zoetermeer, tevens voorzitter.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops

TOELICHTING

Deelnemers van het Forum Standaardisatie worden op persoonlijke titel aangesteld op basis van persoonlijke affiniteit met standaardisatie, procesvernieuwing en/of digitale dienstverlening en een brede blik of breed netwerk. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kan in overeenstemming met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Justitie en Veiligheid de samenstelling van het Forum wijzigen. Met dit besluit wordt de samenstelling van het Forum Standaardisatie gewijzigd door een aantal nieuwe leden aan te stellen en een nieuwe voorzitter, mevrouw Larissa Zegveld, te benoemen.

Naar boven