Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZaanstadStaatscourant 2019, 47996Ruimtelijke plannenVoornemen omgevingsvergunning O20180307, Hogendijk naast 96

Logo Zaanstad

 

Hierbij informeren wij u over het voornemen om voor onderstaand plan een omgevingsvergunning met een uitgebreide voorbereidingsprocedure te verlenen.

 

O20180307: bouwen van een woongebouw met 7 appartementen, Hogendijk naast 96

 

Inzage: het ontwerpbesluit ligt 6 weken ter inzage, vanaf do. 29 augustus 2019 t/m wo. 9 oktober 2019 tijdens de openingstijden bij de balie van de afdeling Vergunningen in het stadhuis, Stadhuisplein 100, Zaandam. Het ontwerpbesluit is ook in te zien op www.zaanstad.nl, zoekterm: bekendmakingen.

Zienswijzen: tegen het ontwerpbesluit kan een ieder gedurende de inzagetermijn een zienswijze indienen bij B&W.