Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SoestStaatscourant 2019, 47779VerkeersbesluitenAanleg parkeerplaats gehandicapten Veenbesstraat 728 Soest

Logo Soest

Burgemeester en wethouders van Soest;

overwegende, dat de bewoner, wonende Veenbesstraat 728 te Soest, heeft verzocht nabij de woning Veenbesstraat 728 een parkeerplaats voor gehandicapten aan te geven door plaatsing van bord E6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV-90);

dat belanghebbende in die mate gehandicapt is, dat het gewenst is gevolg te geven aan het verzoek;

dat het aanwijzen van een parkeerplaats voor gehandicapten, gelet op de ter plaatse aanwezige ruimte niet op bezwaren stuit;

dat een dergelijke aanwijzing in het belang van de vrijheid en de veiligheid van het verkeer is;

overwegende dat genoemde weg in de gemeente Soest is gelegen en bij deze gemeente in beheer is;

gelet op artikel 18, lid 1, onder d, van de Wegenverkeerswet (WVW);

mede gelet op de betreffende artikelen van het RVV 1990 en het BABW;

besluiten:

 • I.

  door plaatsing van bord E6 van bijlage I van het RVV-90 met onderbord 8-VVZ-60 nabij de

  woning Veenbesstraat 728 te Soest een parkeerplaats voor gehandicapten aan te geven;

 • II.

  een afschrift van dit besluit te zenden aan:

 • a.

  de Regiopolitie Eemland-Noord;

 • b.

  de belanghebbende.

 • III.

  dit besluit op te nemen in de Persoonsregistratie Gehandicaptenparkeerplaatsen.

Soest, 21 augustus 2019