Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2019, 47547Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 augustus 2019, nr. 16473407, houdende wijziging van de Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op de artikelen 7.25, 7.26, 7.26a en 7.53, zevende lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

Besluit:

ARTIKEL I WIJZIGING REGELING AANMELDING EN TOELATING HOGER ONDERWIJS

De Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs wordt als volgt gewijzigd:

A

Bijlage A Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs wordt als volgt gewijzigd:

1. In de tabel ‘Economie’ wordt in de alfabetische volgorde de volgende rij ingevoegd:

B Econometrie

wisB

wisB

wisB

wisB

2. De tabel ‘Landbouw en natuurlijke omgeving’ wordt als volgt gewijzigd:

a. De rij ‘Animal Science’ wordt vervangen door:

B Animal Sciences

biol

*

schk + biol

(wisA of wisB) +schk + biol

b. De rij ‘Biotechnologie’ wordt vervangen door:

B Biotechnologie

*

wisB

wisB + schk + (nat of biol)

wisB + schk + (nat of biol)

c. De rij ‘Bos- en Natuurbeheer’ wordt vervangen door:

B Bos- en Natuurbeheer

ak of biol

*

ak of biol

(wisA of wisB) + (ak of biol)

d. De rij ‘Food Technology’ wordt vervangen door:

B Food Technology

*

*

schk + (biol of nat)

schk + (biol of nat) + (wisA of wisB)

e. De rij ‘Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning’ wordt vervangen door:

B Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning

ak of biol of nlt

*

ak of biol

ak of biol

f. De rij ‘Moleculaire Levenswetenschappen’ wordt vervangen door:

B Moleculaire Levenswetenschappen

*

(nat of nlt) + wisB

(nat of nlt) + schk + wisB

(nat of nlt) + schk + wisB

g. De rij ‘Plantenwetenschappen’ wordt vervangen door:

B Plantenwetenschappen

*

*

schk + (nat of biol)

(wisA of wisB) + schk + (nat of biol)

h. De rij ‘Voeding en Gezondheid’ wordt vervangen door:

B Voeding en Gezondheid

*

*

#

#

3. De tabel ‘Natuur’ wordt als volgt gewijzigd:

a. De rij ‘B Lifestyle Informatics’ vervalt.

b. De rij ‘Informatie, Multimedia en Management’ vervalt en in de alfabetische volgorde wordt de volgende rij ingevoegd:

B Information Sciences

*

*

#

#

4. Na de tabel ‘Natuur’ wordt de volgende tabel ingevoegd:

Onderwijs

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

B Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs

*

*

*

*

5. De tabel ‘Recht’ wordt als volgt gewijzigd:

a. De rij ‘B Internationaal en Europees Recht’ wordt vervangen door:

B International and European Law

*

*

*

*

b. In de alfabetische volgorde wordt de volgende rij ingevoegd:

B Law in Society

*

*

*

*

6. In de tabel ‘Techniek’ worden in de alfabetische volgorde drie rijen ingevoegd:

B Applied Mathematics

*

wisB

wisB

wisB

B Technical Computer Science

*

*

*

*

B Business Information Technology

*

wisB

wisB

wisB

7. De tabel ‘Sectoroverstijgend’ wordt als volgt gewijzigd:

a. De rij ‘Tourism (joint degree)’ wordt vervangen door:

B Tourism (joint degree)

*

*

*

*

b. De rij ‘B Life Science and Technology’ vervalt.

c. De rij ‘B Molecular Science and Technology’ vervalt.

d. In de alfabetische volgorde wordt de volgende rij ingevoegd:

B Digital Society

*

*

*

*

B

Bijlage B Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs wordt als volgt gewijzigd:

1. Paragraaf 1. Associate degree-instroom met havo-diploma wordt als volgt gewijzigd:

a. In de tabel ‘Economie (instroom met havo-diploma)’ wordt de rij ‘Ad Eventmanager’ vervangen door:

Ad Eventmanager

*

*

*

*

b. In de tabel ‘Economie (instroom met havo-diploma)’ vervalt de rij ‘Ad Small Business and Retail Management’ en wordt in de alfabetische volgorde de volgende rij ingevoegd:

Ad Ondernemerschap & Retail management

econ of m&o of be

econ of m&o of be

*

econ of m&o of be

c. In de tabel ‘Economie (instroom met havo-diploma)’ vervalt de rij ‘Ad Functiegerichte Bachelor in Toerisme en Recreatie’ en wordt in de alfabetische volgorde de volgende rij ingevoegd:

Ad Tourism Management

*

*

*

econ of m&o of be

d. In de tabel ‘Economie (instroom met havo-diploma)’ vervalt de rij ‘Ad Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs’.

e. In de tabel ‘Economie (instroom met havo-diploma)’ vervalt de rij ‘Ad Vitaliteitsmanagement & Toerisme’.

f. In de tabel ‘Economie (instroom met havo-diploma)’ wordt in de alfabetische volgorde de volgende rij ingevoegd:

Ad Human Resource Management

*

*

*

*

g. In de tabel ‘Gedrag en maatschappij (instroom met havo-diploma)’ vervalt de rij ‘Ad Human Resource Management’.

h. In de tabel ‘Gedrag en Maatschappij (instroom met havo-diploma)’ wordt de rij ‘Ad Ervaringsdeskundigheid in de Zorg’ vervangen door:

Ad Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn

*

 

*

*

i. In de tabel ‘Gedrag en Maatschappij (instroom met havo-diploma)’ wordt in de alfabetische volgorde de volgende rij ingevoegd:

Ad Pastoraal Werk

*

*

*

*

j. In de tabel ‘Landbouw en natuurlijke omgeving (instroom met havo-diploma)’ wordt de rij ‘Ad Voedingsmiddelen technologie’ vervangen door:

Ad Voedingsmiddelentechnologie

*

*

(wisA of wisB)

+ schk

(wisA of wisB) + schk

k. In de tabel ‘Onderwijs (instroom met havo-diploma)’ wordt in de alfabetische volgorde de volgende rij ingevoegd:

Ad Pedagogisch Educatief Professional

*

*

*

*

l. In de tabel ‘Techniek (instroom met havo-diploma)’ worden in de alfabetische volgorde vijf rijen ingevoegd:

Ad Cyber Security

*

*

*

*

Ad ICT Internet of Things

*

*

*

*

Ad Built Environment

*

*

*

wisA of wisB

Ad Smart industry

*

*

*

wisA of wisB

Ad Industriële Automatisering en Robotica

*

*

*

*

m. In de tabel ‘Sectoroverstijgend (instroom met havo-diploma)’ wordt in de alfabetische volgorde de volgende rij ingevoegd:

Ad AD-ICT

*

*

*

*

2. Paragraaf ‘2. Associate degree-instroom met vwo-diploma’ wordt als volgt gewijzigd:

a. In de tabel ‘Economie (instroom met vwo-diploma)’ vervalt de rij ‘Ad Small Business and Retail Management’ en wordt in de alfabetische volgorde de volgende rij ingevoegd:

Ad Ondernemerschap & Retail management

*

*

*

econ of m&o of be

b. In de tabel ‘Economie (instroom met vwo-diploma)’ vervalt de rij ‘Ad Functiegerichte Bachelor in Toerisme en Recreatie’ en wordt in de alfabetische volgorde de volgende rij ingevoegd:

Ad Tourism Management

*

*

*

*

c. In de tabel ‘Economie (instroom met vwo-diploma)’ vervalt de rij ‘Ad Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs’.

d. In de tabel ‘Economie (instroom met vwo-diploma)’ vervalt de rij ‘Ad Vitaliteitsmanagement & Toerisme’.

e. In de tabel ‘Economie (instroom met vwo-diploma)’ wordt in de alfabetische volgorde de volgende rij ingevoegd:

Ad Human Resource Management

*

*

*

*

f. In de tabel ‘Gedrag en maatschappij (instroom met vwo-diploma)’ vervalt de rij ‘Ad Human Resource Management’.

g. In de tabel ‘Gedrag en Maatschappij (instroom met vwo-diploma)’ wordt de rij ‘Ad Ervaringsdeskundigheid in de Zorg’ vervangen door:

Ad Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn

*

*

*

*

h. In de tabel ‘Gedrag en Maatschappij (instroom met vwo-diploma)’ wordt in de alfabetische volgorde de volgende rij ingevoegd:

Ad Pastoraal Werk

*

*

*

*

i. In de tabel ‘Landbouw en natuurlijke omgeving (instroom met vwo-diploma)’ wordt de rij ‘Ad Voedingsmiddelen technologie’ vervangen door:

Ad Voedingsmiddelentechnologie

*

*

(wisA of wisB) en schk

(wisA of wisB) en schk

j. In de tabel ‘Onderwijs (instroom met vwo-diploma)’ wordt in de alfabetische volgorde de volgende rij ingevoegd:

Ad Pedagogisch Educatief Professional

*

*

*

*

k. In de tabel ‘Techniek (instroom met vwo-diploma)’ worden in de alfabetische volgorde de volgende vier rijen ingevoegd:

Ad Cyber Security

*

*

*

*

Ad ICT Internet of Things

*

*

*

*

Ad Built Environment

*

*

*

wisA of wisB

Ad Smart industry

*

*

*

wisA of wisB

l. In de tabel ‘Sectoroverstijgend (instroom met vwo-diploma)’ wordt in de alfabetische volgorde de volgende rij ingevoegd:

Ad AD-ICT

*

*

*

*

3. Paragraaf ‘3. Bachelorinstroom met havo-diploma’ wordt als volgt gewijzigd:

a. In de tabel ‘Economie (instroom met havo-diploma)’ wordt de rij ‘B European Studies’ vervangen door:

B European Studies

*

*

*

*

b. In de tabel ‘Economie (instroom met havo-diploma)’ wordt de rij ‘B Bestuurskunde/Overheidsmanagement’ vervangen door:

B Bestuurskunde/Overheidsmanagement

*

*

*

*

c. In de tabel ‘Economie (instroom met havo-diploma)’ vervalt de rij ‘B HBO – Rechten’.

d. In de tabel ‘Economie (instroom met havo-diploma)’ wordt in de alfabetische volgorde de volgende rij ingevoegd:

Ad Human Resource Management

*

*

*

*

e. In de tabel ‘Economie (instroom met havo-diploma)’ vervalt de rij ‘B Sportkunde’.

f. In de tabel ‘Gedrag en maatschappij (instroom met havo-diploma)’ vervalt de rij ‘B Bestuurskunde/Overheidsmanagement’.

g. In de tabel ‘Gedrag en maatschappij (instroom met havo-diploma)’ vervalt de rij ‘B Human Resource Management’.

h. In de tabel ‘Gedrag en maatschappij (instroom met havo-diploma)’ vervalt de rij ‘B Integrale Veiligheidskunde’.

i. In de tabel ‘Gedrag en maatschappij (instroom met havo-diploma)’ vervalt de rij ‘B Sociaal Juridische Dienstverlening’.

j. In de tabel ‘Gedrag en maatschappij (instroom met havo-diploma)’ vervalt de rij ‘B Culturele en Maatschappelijke Vorming’.

k. In de tabel ‘Gedrag en maatschappij (instroom met havo-diploma)’ vervalt de rij ‘B Maatschappelijk Werk en Dienstverlening’.

l. In de tabel ‘Gedrag en maatschappij (instroom met havo-diploma)’ vervalt de rij ‘B Sociaal Pedagogische Hulpverlening’.

m. In de tabel ‘Gedrag en maatschappij (instroom met havo-diploma)’ vervalt de rij ‘B Godsdienst-pastoraal Werk’ en wordt in de alfabetische volgorde de volgende rij ingevoegd:

B Theologie

*

*

*

*

n. In de tabel ‘Onderwijs (instroom met havo-diploma)’ wordt in de alfabetische volgorde de volgende rij ingevoegd:

B Docent en kennismanager Dienstverlening en Producten

*

*

*

*

o. Na de tabel ‘Onderwijs (instroom met havo-diploma)’ wordt de volgende tabel ingevoegd:

Recht (instroom met havo-diploma)

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

B HBO Rechten

*

*

*

*

B Sociaal Juridische Dienstverlening

*

*

*

*

p. In de tabel ‘Sectoroverstijgend (instroom met havo-diploma)’ vervalt de rij ‘B HBO-ICT’.

q. In de tabel ‘Taal en cultuur (instroom met havo-diploma)’ wordt in de alfabetische volgorde de volgende rij ingevoegd:

B Vertaalacademie

2emvt

2emvt

2emvt

*

4. Paragraaf ‘4.Bachelorinstroom met vwo-diploma’ wordt als volgt gewijzigd:

a. In de tabel ‘Economie (instroom met vwo-diploma)’ wordt de rij ‘B European Studies’ vervangen door:

B European Studies

*

*

*

*

b. In de tabel ‘Economie (instroom met vwo-diploma)’ vervalt de rij ‘B HBO – Rechten’.

c. In de tabel ‘Economie (instroom met vwo-diploma)’ wordt in de alfabetische volgorde de volgende rij ingevoegd:

B Human Resource Management

*

*

*

*

d. In de tabel ‘Economie (instroom met vwo-diploma)’ vervalt de rij ‘B Sportkunde’.

e. In de tabel ‘Gedrag en maatschappij (instroom met vwo-diploma)’ vervalt de rij ‘B Bestuurskunde/Overheidsmanagement’.

f. In de tabel ‘Gedrag en maatschappij (instroom met vwo-diploma)’ vervalt de rij ‘B Human Resource Management’.

g. In de tabel ‘Gedrag en maatschappij (instroom met vwo-diploma)’ vervalt de rij ‘B Integrale Veiligheidskunde’.

h. In de tabel ‘Gedrag en maatschappij (instroom met vwo-diploma)’ vervalt de rij ‘B Sociaal Juridische Dienstverlening’.

i. In de tabel ‘Gedrag en maatschappij (instroom met vwo-diploma)’ vervalt de rij ‘B Culturele en Maatschappelijke Vorming’.

j. In de tabel ‘Gedrag en maatschappij (instroom met vwo-diploma)’ vervalt de rij ‘B Maatschappelijk Werk en Dienstverlening’.

k. In de tabel ‘Gedrag en maatschappij (instroom met vwo-diploma)’ vervalt de rij ‘B Sociaal Pedagogische Hulpverlening’.

l. In de tabel ‘Gedrag en maatschappij (instroom met vwo-diploma)’ vervalt de rij ‘B Godsdienst-pastoraal Werk’ en wordt in de alfabetische volgorde de volgende rij ingevoegd:

B Theologie

*

*

*

*

m. In de tabel ‘Onderwijs (instroom met vwo-diploma)’ wordt in de alfabetische volgorde de volgende rij ingevoegd:

B Docent en kennismanager Dienstverlening en Producten

*

*

*

*

n. Na de tabel ‘Onderwijs (instroom met vwo-diploma)’ wordt de volgende tabel ingevoegd:

Recht (instroom met vwo-diploma)

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

B HBO Rechten

*

*

*

*

B Sociaal Juridische Dienstverlening

*

*

*

*

o. In de tabel ‘Sectoroverstijgend (instroom met vwo-diploma)’ vervalt de rij ‘B HBO-ICT’.

p. In de tabel ‘Taal en cultuur (instroom met vwo-diploma)’ wordt in de alfabetische volgorde de volgende rij ingevoegd:

B Vertaalacademie

2emvt

2emvt

2emvt

*

C

Bijlage E ‘Opleidingen waarvoor aanvullende eisen gelden vanwege onderwijsconcept’ wordt als volgt gewijzigd:

1. De rijen worden in alfabetische volgorde gezet op naam van de opleiding.

2. In de alfabetische volgorde wordt de volgende rij ingevoegd:

B Law in Society

Vrije Universiteit Amsterdam

Voldoende geschiktheid en motivatie voor de opleiding, gelet op de beoogde leerresultaten en in lijn met de vereisten van het onderwijsconcept van de mixed classroom.

ARTIKEL II INWERKINGTREDING

De regeling treedt in werking met ingang van 1 september 2019.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven

TOELICHTING

Algemeen deel

Inleiding

De onderhavige wijziging van de Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs (hierna: Regeling) heeft betrekking op bijlage A (‘Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs’) en bijlage B (‘Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs’) van de Regeling in verband met de wijziging van de nadere vooropleidingseisen van bestaande opleidingen in het hoger beroepsonderwijs (hierna: hbo) en het wetenschappelijk onderwijs (hierna: wo) en de toevoeging van nadere vooropleidingseisen van nieuwe opleidingen in het hbo en wo. Daarnaast is een wijziging doorgevoerd in bijlage E (‘Opleidingen waarvoor aanvullende eisen gelden vanwege onderwijsconcept’). Tot slot zijn enkele technische reparaties en verbeteringen in de artikelen aangebracht.

Wijziging van de nadere vooropleidingseisen

Voor alle opleidingen aan bekostigde instellingen die zijn geregistreerd in het Centraal register opleidingen hoger onderwijs (hierna: Croho) zijn in bijlage A en in bijlage B de nadere vooropleidingseisen weergegeven. De nadere vooropleidingseisen van opleidingen waarbij de instroom is beëindigd, worden verwijderd uit bijlage A en bijlage B. Nieuwe opleidingen, die tot op heden niet werden verzorgd door een bekostigde instelling en waarvan de instroom van studenten start per studiejaar 2019–2020, zijn toegevoegd aan de bijlage A en bijlage B.

Administratieve lasten, gevolgen DUO en financiële gevolgen

Deze wijzigingsregeling brengt geen administratieve lasten met zich mee. Een conceptversie van deze wijzigingsregeling is voorgelegd aan DUO met het verzoek een uitvoeringstoets hierover uit te brengen. DUO acht de regeling uitvoerbaar en geeft aan dat er geen incidentele of structurele kosten aan verbonden zijn. Daarnaast heeft DUO een aantal wetstechnische opmerkingen en aandachtspunten toegevoegd. Deze opmerkingen zijn verwerkt in de wijzigingsregeling.

In het kader van geïntegreerd toezicht is deze uitvoeringstoets ook uitgezet bij de Inspectie van het Onderwijs en de Auditdienst Rijk.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel I, onderdeel A onder 2a, 2b, 2c, 2g en 2h, onderdeel B onder 1j en 2i

Deze wijzigingen betreffen aanpassingen of correcties in de nadere vooropleidingseisen die aangemerkt kunnen worden als verzwaring.

Artikel I, onderdeel A onder 1, 4, 5b, 6, en 7d, onderdeel B onder 1i, 1k, 1l, 2h, 2j, 2k, 3n, 3q, 4l en 4o

Deze wijzigingen betreffen het toevoegen van nieuwe opleidingen die niet eerder werden aangeboden door bekostigde hoger onderwijsinstellingen. Kandidaat-studenten kunnen vanaf studiejaar 2019–2020 instromen in deze opleidingen.

Artikel I, onderdeel A onder 2d en 7a, onderdeel B onder 1a, 3a, 3b en 4a

Deze wijzigingen betreffen een verlichting van de, door de instelling gestelde, nadere vooropleidingseisen. Gelet op de aard van de aanpassingen, kunnen deze aanpassingen per ingang van studiejaar 2019–2020 in werking treden.

Artikel I, onderdeel A onder 2e, 2f, 3a, 3b, 5a, 6 (derde rij), 7b en 7c, onderdeel B onder 1b t/m 1h, 2a t/m 2f en 2g, 3c t/m 3m, 3o, 3p, 4b t/m 4k en 4n

Betreft administratieve wijzigingen.

Artikel I, onderdeel C onder 1

Betreft een alfabetische herschikking van de tabel.

Artikel I, onderdeel C onder 2

Met deze wijziging wordt een nieuwe bacheloropleiding toegevoegd aan bijlage E van de Regeling. Door opname in bijlage E van de regeling kan de VU ten aanzien van de opleiding Law en society aanvullende eisen stellen om te bepalen of de student voldoende geschikt en gemotiveerd is voor de opleiding, gelet op de beoogde leerresultaten en in lijn met de vereisten van het onderwijsconcept van de mixed classroom. Bij het stellen van aanvullende eisen dient voldaan te worden aan de Algemene wet gelijke behandeling. Het maken van direct onderscheid op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat is dan ook niet toegestaan. Het maken van indirect onderscheid op deze gronden is slechts toegestaan indien dit onderscheid objectief gerechtvaardigd wordt door een legitiem doel en de middelen voor het bereiken van dit doel passend en noodzakelijk zijn. Het is aan de instelling om bij onder andere het stellen van de aanvullende eisen te voldoen aan de Algemene wet gelijke behandeling, de instelling dient zich tevens bij het verwerken van onder andere bijzondere categorieën van persoonsgegevens te houden aan de Algemene verordening gegevensbescherming.

Artikel II Inwerkingtreding

Bij iedere opleiding, de nieuwe opleidingen inbegrepen, dient de instelling te toetsen of de kandidaat-student voldoet aan eventuele nadere vooropleidingseisen en aanvullende eisen zoals opgenomen in deze Regeling. Nieuwe opleidingen, die per 1 september 2019 starten en tot op heden door geen andere hogeronderwijsinstelling worden aangeboden, dienen per 1 september 2019 te zijn opgenomen in deze Regeling, voorzien van eventuele nadere vooropleidingseisen of aanvullende eisen. Daarom is voor de wijzigingen die betrekking hebben op de introductie van nieuwe opleidingen gekozen voor inwerkingtreding met ingang van 1 september 2019.

Opleidingen waarvan de instelling(en) heb(ben) verzocht tot een directe verlichting van de nadere vooropleidingseisen of afschaffing van de aanvullende eisen, kunnen eveneens vanaf het eerst volgende studiejaar inwerking treden. De correcties, redactionele verbeteringen en het aanpassen van opleidingsnamen en zijn puur technisch van aard en kunnen ook op die datum in werking treden.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven