Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CoevordenStaatscourant 2019, 47474VergunningenDalen - Vliers 3: voor de nieuwbouw van een tweede bedrijfswoning (ontwerpbeschikking)

Logo Coevorden

Ontwerpbesluit – verlenen omgevingsvergunning

 

Burgemeester en wethouders van Coevorden maken bekend dat zij voornemens zijn, gelet op het bepaalde bij of krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Algemene wet bestuursrecht en de bijbehorende overwegingen, deze omgevingsvergunning te verlenen. Voor deze vergunning wordt de uitgebreide procedure doorlopen.

 

Ontvangen op 13 februari 2019. Besluit verzonden op 21 augustus 2019.

 

Het ontwerpbesluit en de aanvraag met de bijbehorende stukken kunnen op afspraak, op werkdagen van 26 augustus 2019 tot en met 7 oktober 2019 worden ingezien in het Klantcontactcentrum Hof van Coevorden, Kasteel 1 in Coevorden. Als u een toelichting wenst neemt u dan contact op met de afdeling Leefomgeving, team Omgevingsontwikkeling.

Zienswijze

Gedurende genoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen bij het college, Postbus 2, 7740 AA Coevorden. Zie hiervoor de informatie op www.coevorden.nl/product/zienswijze.

 

Zaaknr. 5766-2019