Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Súdwest-FryslânStaatscourant 2019, 46812Ruimtelijke plannenOntwerp bestemmingsplan Lollum - Bayumerleane 5, Súdwest-Fryslân

Logo Súdwest-Fryslân

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het ontwerp van het bestemmingsplan “Lollum - Bayumerleane 5” ter inzage leggen.

Wat houdt dit bestemmingsplan?

Het ontwerp-bestemmingsplan voorziet in een regeling waarin horeca is opgenomen als zelfstandige activiteit, gelijkwaardig aan de recreatieve functies (kampeerterrein en groepsaccommodatie) en de functie zorgboerderij.

Waar  en wanneer kunt u de stukken inzien?

Het ontwerpbestemmingsplan kunt u vanaf  23 augustus 2019 tot en met 3 oktober 2019 inzien bij de gemeenteloketten in Bolsward en Sneek. U kunt het bestemmingsplan ook bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl

Het planidentificatienummer van het ontwerpbestemmingsplan is: NL.IMRO.1900.2018BPbaya5lol-ontw

Hoe kunt u reageren?

Tijdens de bovenstaande inzagetermijn kan iedereen een zienswijze indienen. U kunt deze sturen naar de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân, Postbus 10.000, 8600 HA te Sneek. Uw brief kan alleen als zienswijze in behandeling genomen worden als u ondertekent met uw naam en adres. Dit geldt ook voor eventuele medeondertekenaars. Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dat kan door het maken van een afspraak met de heer F. Wiersma via het algemeen telefoonnummer 14 0515. U moet dit doen vóór 20 september 2019.