Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2019, 46465Vergunningen

Kennisgeving wijziging instemmingsbesluit winningsplan Q10-A, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

De Minister van Economische Zaken en Klimaat doet de volgende kennisgeving:

Het instemmingsbesluit voor het winningsplan Q10-A voor gaswinning is gewijzigd. De wijziging van het instemmingsbesluit betreft het boren van een extra put Q10-A-06 ten behoeve van de productie-optimalisatie. De extra put brengt geen wijziging in de te winnen hoeveelheden gas die in het winningsplan Q10-A is opgenomen, en waarmee reeds is ingestemd in het instemmingsbesluit van 23 januari 2019 door de Minister van Economische Zaken en Klimaat. Het gasveld ligt geografisch gezien in de bodem onder de Noordzee.

Op deze aanvraag is de reguliere besluitvormingsprocedure van toepassing (artikel 34, vierde lid onder b van de Mijnbouwwet).

Van 17 augustus 2019 tot en met 27 september 2019 kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen dit besluit, op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat, Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK DEN HAAG.

Het besluit en de achterliggende stukken zijn vanaf 17 augustus 2019 te raadplegen op www.nlog.nl. Voor nadere inlichtingen kunt u van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur contact opnemen met de heer H. de Vries (tel. 06-24352136).