Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EdeStaatscourant 2019, 46347Overig



Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder ‘Ede, Kernhem-B west, noordelijk deel’

Logo Ede

Zaaknummer 109627

Op grond van art. 83, lid 1 en 2 en art. 110a Wet geluidhinder

 

Het college van burgemeester en wethouders van Ede bereidt een besluit hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting voor ten behoeve van bestemmingsplan ‘Ede, Kernhem-B west, noordelijk deel’.

Inzage

U kunt het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder met bijbehorende stukken (digitaal) inzien van donderdag 22 augustus 2019 tot en met woensdag 2 oktober 2019 bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu in Raadhuis Publiekszaken, Raadhuisplein 3 in Ede. Voor openingstijden zie www.ede.nl/openingstijden. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar het nummer (088) 116 9900.

Een besluit hogere waarde Wet geluidhinder (HWG) doorloopt een eigen procedure, naast de procedure voor het bestemmingsplan waar het besluit HWG betrekking op heeft. Om deze reden is het besluit HWG als bijlage bij het bestemmingsplan opgenomen. In de publicatie van het bestemmingsplan ‘Ede, Kernhem-B west, noordelijk deel’ vindt u, onder gerelateerde informatie, een directe link naar het bestemmingsplan waar het besluit HWG betrekking op heeft. Via deze link wordt u doorgeleid naar de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Het besluit HWG vindt u onder de optie ‘Bijlagen’ bij het betreffende bestemmingsplan.

Gebied en gevolg

De hogere waarden hebben betrekking op de geluidsbelasting van de te realiseren woningen in het noordelijk deel van woongebied Kernhem B-west in Ede vanwege de A30. Deze ontwikkelingen worden planologisch mogelijk gemaakt in het bestemmingsplan ‘Ede, Kernhem-B west, noordelijk deel’, met nummer NL.IMRO.0228.BP2018KRNH0001-0201.

Zienswijze

Bent u belanghebbende? Dan kunt u tijdens de inzageperiode een schriftelijke zienswijze over het ontwerpbesluit sturen aan het college van B&W, postbus 9022, 6710 HK Ede. Voor meer informatie, of om uw zienswijze mondeling door te geven belt u Jan-Frans de Leeuw, juridisch adviseur bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, (0318) 68 01 65 of Jeanny Koster, junior projectleider bij de afdeling Ruimtelijke Projecten, (0318) 26 72 87.