Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EdeStaatscourant 2019, 45807Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan ‘Ederveen, Brinklanderweg 14a’

Logo Ede

U kunt het ontwerpbestemmingsplan ‘Ederveen, Brinklanderweg 14a’ , met nummer NL.IMRO.0228.BP2019AGBG0004-0201 en de daarbij behorende stukken van donderdag 22 augustus tot en met woensdag 2 oktober 2019 (digitaal) inzien bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu in Raadhuis Publiekszaken, Raadhuisplein 3 in Ede. Voor openingstijden zie www.ede.nl/openingstijden. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar het nummer (088) 116 9900.

Onder gerelateerde informatie op deze pagina vindt u een directe link naar het plan, hiermee wordt u doorgeleid naar de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl waar u het plan kunt inzien.

Gebied en gevolg

Het gebied waar dit plan over gaat ligt aan de Brinklanderweg 14a in Ederveen. Het perceel ligt in het agrarisch buitengebied van de gemeente Ede, op circa 350 meter van de rand van het dorp Ederveen aan de noordwestzijde van Ederveen. Kadastraal staat het perceel bekend als gemeente Lunteren, sectie D, nummer 844

Het plan maakt de vestiging van een machinebouwbedrijf mogelijk. Het plan voorziet verder in het realiseren van een nieuwe bedrijfshal met een oppervlakte van 5oo m2, een goothoogte van 4 meter en een bouwhoogte van 10 meter.

Zienswijze

Tijdens de inzageperiode kunt u een schriftelijke zienswijze over het plan sturen aan de gemeenteraad, postbus 9022, 6710 HK Ede. Het indienen van een elektronische zienswijze, bijvoorbeeld per e-mail, is niet mogelijk. Voor meer informatie, of om uw zienswijze mondeling door te geven belt u Martijn van Dee, juridisch adviseur bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, (0318) 68 0 106.