Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)Staatscourant 2019, 45804Ongewenstverklaring vreemdelingen

Ongewenstverklaringen vreemdelingen, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Bij beschikking van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, d.d. 9 augustus 2019, onder nummer 2862173040, is de vreemdeling Heloisa Cristina Silva De Oliveira, geboren op 8 juni 1995, nationaliteit: Braziliaanse, met toepassing van artikel 67, eerste lid, aanhef en onder c, van de Vreemdelingenwet ongewenst verklaard.