Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenStaatscourant 2019, 45798Ruimtelijke plannenOntwerp Facetbestemmingsplan Parkeren

Logo Midden-Groningen

 

Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen maken bekend, dat het ontwerp bestemmingsplan Facetbestemmingsplan Parkeren vanaf donderdag 22 augustus 2019 zes weken ter inzage ligt.

 

Inhoud van het plan

Het facetbestemmingsplan vult de onderliggende bestemmingsplannen aan met een toetsingskader voor parkeren en voor laad- en losvoorzieningen.

 

Het plan inzien

Het ontwerp Facetbestemmingsplan Parkeren met bijbehorende stukken kunt u inzien van donderdag 22 augustus 2019 tot en met woensdag 2 oktober 2019. Inzien kan op www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.1952.fbmigparkeren-on01 en op www.midden-groningen.nl, onder het kopje Thema’s > Plannen en projecten > Bestemmingsplannen > Niet-plaatsgebonden. Ook kunt u een papieren versie inzien bij het Contactplein, locatie Hooge Meeren (Gorecht-Oost 166 te Hoogezand) / locatie Muntendam (Kerkstraat 2 te Muntendam) / locatie Slochteren (Hoofdweg 10a te Slochteren).

 

Reageren op het plan (indienen zienswijze)

Tijdens de hiervoor genoemde periode kan iedereen een zienswijze naar voren brengen tegen het ontwerp bestemmingsplan. Dit kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar de gemeenteraad van Midden-Groningen, Postbus 75, 9600 AB Hoogezand, onder vermelding van het zaaknummer 2019-022198. Voor een mondelinge zienswijze vragen wij u om minimaal een week voor het einde van de genoemde periode een afspraak te maken met een medewerker van het team Ruimtelijke Ontwikkeling.

 

Beroep

Wij wijzen u er alvast op, dat u alleen een beroepschrift tegen het vastgestelde bestemmingsplan kunt indienen als u belanghebbende bent en tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen dit ontwerp bestemmingsplan óf kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

 

Informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met een medewerker van het team Ruimtelijke Ontwikkeling via 0598 - 37 37 37.