Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2019, 44949OverigVoornemen voorbereiding van het (paraplu)bestemmingsplan ‘Kantoren met baliefunctie’, gemeente Amsterdam

Logo Amsterdam

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening, het volgende bekend:

 

Het gemeentebestuur van Amsterdam heeft het voornemen het (paraplu)bestemmingsplan ‘Kantoren met baliefunctie’ voor te bereiden. Het betreft een aanvulling op de regels van de bestemmingsplannen die gelden in de binnenstad die ziet op het weren van kantoren met baliefunctie langs grachten en waterwegen.

In een later stadium zal het ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Op dat moment wordt de gelegenheid tot het naar voren brengen van zienswijzen geboden. Te zijner tijd wordt dat bekend gemaakt.

 

Amsterdam, 14 augustus 2019

burgemeester en wethouders,

 

Femke Halsema

burgemeester

 

Peter Teesink

gemeentesecretaris