Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Justitiële InformatiedienstStaatscourant 2019, 44926Overig

Vervanging van een vermiste akte van partnerschapsregistratie van de gemeente Hoorn

6 augustus 2019

Algemeen 6093

Directeur van de Centrale Bewaarplaats in deze de Justitiële Informatiedienst

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Gelet op artikel 18c van Boek 1 van het Burgerlijk wetboek.

Besluit:

  • 1. Dat ter vervanging van de bij de gemeente Hoorn vermiste akte van partnerschapsregistratie met aktenummer 500038 van het registerjaar 2014 van het dubbel van deze akte van partnerschapsregistratie een afschrift wordt gemaakt.

  • 2. Dat dit besluit in werking treedt met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin de vervanging van de akte is vermeld.

Almelo, 6 augustus 2019

De Minister voornoemd, Namens deze, De directeur van de Centrale Bewaarplaats, W. Lodder