Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Justitiële InformatiedienstStaatscourant 2019, 44923Overig

Vervanging van een vermiste geboorteakte van de consulaire post te Karachi, Pakistan

6 augustus 2019

Algemeen 6101

Directeur van de Centrale Bewaarplaats in deze de Justitiële Informatiedienst

De Minister van Justitie en Veiligheid, Gelet op artikel 18c van Boek 1 van het Burgerlijk wetboek.

Besluit:

  • 1. Dat ter vervanging van de bij de consulaire post Karachi, Pakistan vermiste geboorteakte met aktenummer 6 van het registerjaar 1960 van het dubbel van deze geboorteakte een afschrift wordt gemaakt.

  • 2. Dat dit besluit in werking treedt met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin de vervanging van de akte is vermeld.

Almelo, 6 augustus 2019

De Minister voornoemd, Namens deze, De directeur van de Centrale Bewaarplaats, W. Lodder