Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)Staatscourant 2019, 44294Vergunningen

Intrekking vergunning dierproeven; Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Datum: 1 augustus 2019

Kenmerk: NVWA/2019/4674

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maakt bekend

dat de vergunning met kenmerk VVP/V-922543 voor het verrichten van dierproeven op grond van artikel 2, eerste lid, en artikel 6 van de Wet op de dierproeven aan Farma Research Animal Health te Nijmegen per 1 augustus is ingetrokken.