Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van DefensieStaatscourant 2019, 44201Interne regelingen

Maandbrief VBD juli 2019

12 juli 2019

nr. BS/2019013388

De Staatssecretaris van Defensie

Gelet op:

  • artikel 16 van het Inkomstenbesluit militairen,

  • artikel 52 van het Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie,

Besluit:

ARTIKEL I

Tabellen 1 en 1.a. van het Voorzieningenstelsel buitenland defensiepersoneel worden vervangen door tabel 1 en tabel 1.a. opgenomen als bijlage 1 en bijlage 2 bij deze regeling.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2019.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Defensie Voor deze De Hoofddirecteur Personeel P.F.M. Reesink Schout-bij-nacht

BIJLAGE 1

Tabel 1.

Maand:

juli 2019

Rijlabels

Actuele koers

% KKC

% Verb.c

% Totaal

Verpl.c

Aruba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,03010

21,28713

25,54307

46,83020

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,03010

21,28713

25,54307

46,83020

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,03010

21,28713

12,77153

34,05866

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,03010

21,28713

12,77153

34,05866

€ 294,98

4. ongehuwd

2,03010

17,45545

12,77153

30,22698

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,03010

21,28713

12,77153

34,05866

€ 400,33

Australië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,63390

19,34249

13,03220

32,37469

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,63390

19,34249

13,03220

32,37469

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,63390

19,34249

6,51610

25,85859

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,63390

19,34249

6,51610

25,85859

€ 294,98

4. ongehuwd

1,63390

15,86084

6,51610

22,37694

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,63390

19,34249

6,51610

25,85859

€ 400,33

België

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

21,30000

9,46140

30,76140

€ 969,22

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

21,30000

9,46140

30,76140

€ 821,73

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

21,30000

4,73070

26,03070

€ 94,82

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

21,30000

4,73070

26,03070

€ 94,82

4. ongehuwd

1,00000

17,46600

4,73070

22,19670

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

21,30000

4,73070

26,03070

€ 368,73

Bonaire

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,13830

29,76245

34,41300

64,17545

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,13830

29,76245

34,41300

64,17545

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,13830

29,76245

17,20650

46,96895

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,13830

29,76245

17,20650

46,96895

€ 294,98

4. ongehuwd

1,13830

24,40521

17,20650

41,61171

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,13830

29,76245

17,20650

46,96895

€ 400,33

Brunei

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,53900

39,56888

51,16595

90,73483

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,53900

39,56888

51,16595

90,73483

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,53900

39,56888

25,58297

65,15185

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,53900

39,56888

25,58297

65,15185

€ 294,98

4. ongehuwd

1,53900

32,44648

25,58297

58,02945

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,53900

39,56888

25,58297

65,15185

€ 400,33

Canada

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,50060

15,46661

4,50320

19,96981

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,50060

15,46661

4,50320

19,96981

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,50060

15,46661

2,25160

17,71821

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,50060

15,46661

2,25160

17,71821

€ 294,98

4. ongehuwd

1,50060

12,68262

2,25160

14,93422

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,50060

15,46661

2,25160

17,71821

€ 400,33

Canada (Cold lake)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,50060

15,46661

21,61535

37,08196

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,50060

15,46661

21,61535

37,08196

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,50060

15,46661

10,80768

26,27429

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,50060

15,46661

10,80768

26,27429

€ 294,98

4. ongehuwd

1,50060

12,68262

10,80768

23,49030

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,50060

15,46661

10,80768

26,27429

€ 400,33

Chili

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

771,41000

2,49076

23,18341

25,67417

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

771,41000

2,49076

23,18341

25,67417

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

771,41000

2,49076

11,59171

14,08247

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

771,41000

2,49076

11,59171

14,08247

€ 294,98

4. ongehuwd

771,41000

2,04243

11,59171

13,63414

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

771,41000

2,49076

11,59171

14,08247

€ 400,33

China

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

7,82990

49,37854

39,61519

88,99373

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

7,82990

49,37854

39,61519

88,99373

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

7,82990

49,37854

19,80759

69,18613

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

7,82990

49,37854

19,80759

69,18613

€ 294,98

4. ongehuwd

7,82990

40,49040

19,80759

60,29799

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

7,82990

49,37854

19,80759

69,18613

€ 400,33

Curaçao

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,03010

18,21782

27,66297

45,88079

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,03010

18,21782

27,66297

45,88079

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,03010

18,21782

13,83149

32,04931

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,03010

18,21782

13,83149

32,04931

€ 294,98

4. ongehuwd

2,03010

14,93861

13,83149

28,77010

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,03010

18,21782

13,83149

32,04931

€ 400,33

Duitsland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

22,40000

8,59248

30,99248

€ 969,22

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

22,40000

8,59248

30,99248

€ 821,73

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

22,40000

4,29624

26,69624

€ 94,82

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

22,40000

4,29624

26,69624

€ 94,82

4. ongehuwd

1,00000

18,36800

4,29624

22,66424

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

22,40000

4,29624

26,69624

€ 368,73

Estland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

15,10000

26,93340

42,03340

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

15,10000

26,93340

42,03340

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

15,10000

13,46670

28,56670

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

15,10000

13,46670

28,56670

€ 179,10

4. ongehuwd

1,00000

12,38200

13,46670

25,84870

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

15,10000

13,46670

28,56670

€ 368,73

Frankrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

18,20000

8,29764

26,49764

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

18,20000

8,29764

26,49764

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

18,20000

4,14882

22,34882

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

18,20000

4,14882

22,34882

€ 179,10

4. ongehuwd

1,00000

14,92400

4,14882

19,07282

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

18,20000

4,14882

22,34882

€ 368,73

Frans Guyana

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

74,80000

62,71824

137,51824

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

74,80000

62,71824

137,51824

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

74,80000

31,35912

106,15912

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

74,80000

31,35912

106,15912

€ 294,98

4. ongehuwd

1,00000

61,33600

31,35912

92,69512

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

74,80000

31,35912

106,15912

€ 400,33

Griekenland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

13,00000

20,27220

33,27220

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

13,00000

20,27220

33,27220

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 179,10

4. ongehuwd

1,00000

10,66000

10,13610

20,79610

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 368,73

Hongarije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

324,17000

8,68988

18,65118

27,34106

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

324,17000

8,68988

18,65118

27,34106

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

324,17000

8,68988

9,32559

18,01547

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

324,17000

8,68988

9,32559

18,01547

€ 179,10

4. ongehuwd

324,17000

7,12571

9,32559

16,45130

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

324,17000

8,68988

9,32559

18,01547

€ 368,73

Israël

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,10050

38,30508

48,54508

86,85016

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,10050

38,30508

48,54508

86,85016

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,10050

38,30508

24,27254

62,57762

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,10050

38,30508

24,27254

62,57762

€ 294,98

4. ongehuwd

4,10050

31,41017

24,27254

55,68271

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,10050

38,30508

24,27254

62,57762

€ 400,33

Italië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

13,70000

16,85034

30,55034

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

13,70000

16,85034

30,55034

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

13,70000

8,42517

22,12517

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

13,70000

8,42517

22,12517

€ 179,10

4. ongehuwd

1,00000

11,23400

8,42517

19,65917

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

13,70000

8,42517

22,12517

€ 368,73

Litouwen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

6,20000

38,10456

44,30456

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

6,20000

38,10456

44,30456

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

6,20000

19,05228

25,25228

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

6,20000

19,05228

25,25228

€ 179,10

4. ongehuwd

1,00000

5,08400

19,05228

24,13628

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

6,20000

19,05228

25,25228

€ 368,73

Luxemburg

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

15,60000

7,21344

22,81344

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

15,60000

7,21344

22,81344

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

15,60000

3,60672

19,20672

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

15,60000

3,60672

19,20672

€ 179,10

4. ongehuwd

1,00000

12,79200

3,60672

16,39872

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

15,60000

3,60672

19,20672

€ 368,73

Noorwegen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,68150

36,27930

8,50383

44,78313

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,68150

36,27930

8,50383

44,78313

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,68150

36,27930

4,25191

40,53121

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,68150

36,27930

4,25191

40,53121

€ 179,10

4. ongehuwd

9,68150

29,74902

4,25191

34,00093

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,68150

36,27930

4,25191

40,53121

€ 368,73

Noorwegen (Bardufoss)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,68150

36,27930

39,33020

75,60950

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,68150

36,27930

39,33020

75,60950

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,68150

36,27930

19,66510

55,94440

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,68150

36,27930

19,66510

55,94440

€ 179,10

4. ongehuwd

9,68150

29,74902

19,66510

49,41412

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,68150

36,27930

19,66510

55,94440

€ 368,73

Noorwegen (Stavanger)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,68150

36,27930

12,75574

49,03504

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,68150

36,27930

12,75574

49,03504

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,68150

36,27930

6,37787

42,65717

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,68150

36,27930

6,37787

42,65717

€ 179,10

4. ongehuwd

9,68150

29,74902

6,37787

36,12689

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,68150

36,27930

6,37787

42,65717

€ 368,73

Oostenrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

24,90000

6,81954

31,71954

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

24,90000

6,81954

31,71954

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

24,90000

3,40977

28,30977

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

24,90000

3,40977

28,30977

€ 179,10

4. ongehuwd

1,00000

20,41800

3,40977

23,82777

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

24,90000

3,40977

28,30977

€ 368,73

Polen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,25430

0,19486

16,41192

16,60678

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,25430

0,19486

16,41192

16,60678

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,25430

0,19486

8,20596

8,40082

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,25430

0,19486

8,20596

8,40082

€ 179,10

4. ongehuwd

4,25430

0,15979

8,20596

8,36575

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,25430

0,19486

8,20596

8,40082

€ 368,73

Portugal

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

1,50000

8,70870

10,20870

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

1,50000

8,70870

10,20870

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

1,50000

4,35435

5,85435

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

1,50000

4,35435

5,85435

€ 179,10

4. ongehuwd

1,00000

1,23000

4,35435

5,58435

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

1,50000

4,35435

5,85435

€ 368,73

Roemenië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,71870

0,57262

35,30099

35,87361

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,71870

0,57262

35,30099

35,87361

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,71870

0,57262

17,65049

18,22311

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,71870

0,57262

17,65049

18,22311

€ 179,10

4. ongehuwd

4,71870

0,46954

17,65049

18,12003

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,71870

0,57262

17,65049

18,22311

€ 368,73

Saba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,13830

25,06123

38,04363

63,10486

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,13830

25,06123

38,04363

63,10486

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,13830

25,06123

19,02181

44,08304

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,13830

25,06123

19,02181

44,08304

€ 294,98

4. ongehuwd

1,13830

20,55021

19,02181

39,57202

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,13830

25,06123

19,02181

44,08304

€ 400,33

Spanje

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

16,50000

10,90440

27,40440

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

16,50000

10,90440

27,40440

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

16,50000

5,45220

21,95220

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

16,50000

5,45220

21,95220

€ 179,10

4. ongehuwd

1,00000

13,53000

5,45220

18,98220

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

16,50000

5,45220

21,95220

€ 368,73

Sri Lanka

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

200,68090

24,53741

59,25490

83,79231

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

200,68090

24,53741

59,25490

83,79231

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

200,68090

24,53741

29,62745

54,16486

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

200,68090

24,53741

29,62745

54,16486

€ 294,98

4. ongehuwd

200,68090

20,12068

29,62745

49,74813

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

200,68090

24,53741

29,62745

54,16486

€ 400,33

St. Eustatius

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,13830

25,06123

30,23981

55,30104

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,13830

25,06123

30,23981

55,30104

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,13830

25,06123

15,11990

40,18113

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,13830

25,06123

15,11990

40,18113

€ 294,98

4. ongehuwd

1,13830

20,55021

15,11990

35,67011

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,13830

25,06123

15,11990

40,18113

€ 400,33

St. Maarten

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,03010

15,44554

28,81521

44,26075

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,03010

15,44554

28,81521

44,26075

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,03010

15,44554

14,40760

29,85314

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,03010

15,44554

14,40760

29,85314

€ 294,98

4. ongehuwd

2,03010

12,66535

14,40760

27,07295

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,03010

15,44554

14,40760

29,85314

€ 400,33

Turkije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

6,57340

0,00000

30,42000

30,42000

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

6,57340

0,00000

30,42000

30,42000

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

6,57340

0,00000

15,21000

15,21000

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

6,57340

0,00000

15,21000

15,21000

€ 179,10

4. ongehuwd

6,57340

0,00000

15,21000

15,21000

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

6,57340

0,00000

15,21000

15,21000

€ 368,73

Verenigd Koninkrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

0,89430

1,65179

7,92884

9,58063

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

0,89430

1,65179

7,92884

9,58063

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

0,89430

1,65179

3,96442

5,61621

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

0,89430

1,65179

3,96442

5,61621

€ 179,10

4. ongehuwd

0,89430

1,35447

3,96442

5,31889

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

0,89430

1,65179

3,96442

5,61621

€ 368,73

Verenigde Staten van Amerika (NY)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,13830

19,92594

7,48338

27,40932

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,13830

19,92594

7,48338

27,40932

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,13830

19,92594

3,74169

23,66763

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,13830

19,92594

3,74169

23,66763

€ 294,98

4. ongehuwd

1,13830

16,33927

3,74169

20,08096

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,13830

19,92594

3,74169

23,66763

€ 400,33

Zuid Afrika

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

16,27840

0,00000

22,62000

22,62000

€ 1.264,20

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

16,27840

0,00000

22,62000

22,62000

€ 969,22

2. gehuwd gezin niet aldaar

16,27840

0,00000

11,31000

11,31000

€ 294,98

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

16,27840

0,00000

11,31000

11,31000

€ 294,98

4. ongehuwd

16,27840

0,00000

11,31000

11,31000

€ 294,98

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

16,27840

0,00000

11,31000

11,31000

€ 400,33

Zweden

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

10,52380

9,76463

9,41781

19,18244

€ 1.053,50

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

10,52380

9,76463

9,41781

19,18244

€ 863,87

2. gehuwd gezin niet aldaar

10,52380

9,76463

4,70890

14,47353

€ 179,10

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

10,52380

9,76463

4,70890

14,47353

€ 179,10

4. ongehuwd

10,52380

8,00700

4,70890

12,71590

€ 263,38

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

10,52380

9,76463

4,70890

14,47353

€ 368,73

BIJLAGE 2

Tabel 1.a.

Maand:

juli 2019

Rijlabels

Actuele koers

% KKC

% Verb.c

% Totaal

Verpl.c

Aruba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,03010

21,28713

25,54307

46,83020

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,03010

21,28713

25,54307

46,83020

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,03010

21,28713

12,77153

34,05866

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,03010

21,28713

12,77153

34,05866

€ 463,54

4. ongehuwd

2,03010

17,45545

12,77153

30,22698

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,03010

21,28713

12,77153

34,05866

€ 663,71

Australië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,63390

19,34249

13,03220

32,37469

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,63390

19,34249

13,03220

32,37469

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,63390

19,34249

6,51610

25,85859

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,63390

19,34249

6,51610

25,85859

€ 463,54

4. ongehuwd

1,63390

15,86084

6,51610

22,37694

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,63390

19,34249

6,51610

25,85859

€ 663,71

België

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

21,30000

9,46140

30,76140

€ 1.158,85

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

21,30000

9,46140

30,76140

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

21,30000

4,73070

26,03070

€ 136,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

21,30000

4,73070

26,03070

€ 200,17

4. ongehuwd

1,00000

17,46600

4,73070

22,19670

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

21,30000

4,73070

26,03070

€ 516,22

Bonaire

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,13830

29,76245

34,41300

64,17545

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,13830

29,76245

34,41300

64,17545

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,13830

29,76245

17,20650

46,96895

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,13830

29,76245

17,20650

46,96895

€ 463,54

4. ongehuwd

1,13830

24,40521

17,20650

41,61171

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,13830

29,76245

17,20650

46,96895

€ 663,71

Brunei

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,53900

39,56888

51,16595

90,73483

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,53900

39,56888

51,16595

90,73483

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,53900

39,56888

25,58297

65,15185

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,53900

39,56888

25,58297

65,15185

€ 463,54

4. ongehuwd

1,53900

32,44648

25,58297

58,02945

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,53900

39,56888

25,58297

65,15185

€ 663,71

Canada

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,50060

15,46661

4,50320

19,96981

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,50060

15,46661

4,50320

19,96981

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,50060

15,46661

2,25160

17,71821

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,50060

15,46661

2,25160

17,71821

€ 463,54

4. ongehuwd

1,50060

12,68262

2,25160

14,93422

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,50060

15,46661

2,25160

17,71821

€ 663,71

Canada (Cold lake)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,50060

15,46661

21,61535

37,08196

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,50060

15,46661

21,61535

37,08196

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,50060

15,46661

10,80768

26,27429

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,50060

15,46661

10,80768

26,27429

€ 463,54

4. ongehuwd

1,50060

12,68262

10,80768

23,49030

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,50060

15,46661

10,80768

26,27429

€ 663,71

Chili

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

771,41000

2,49076

23,18341

25,67417

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

771,41000

2,49076

23,18341

25,67417

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

771,41000

2,49076

11,59171

14,08247

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

771,41000

2,49076

11,59171

14,08247

€ 463,54

4. ongehuwd

771,41000

2,04243

11,59171

13,63414

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

771,41000

2,49076

11,59171

14,08247

€ 663,71

China

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

7,82990

49,37854

39,61519

88,99373

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

7,82990

49,37854

39,61519

88,99373

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

7,82990

49,37854

19,80759

69,18613

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

7,82990

49,37854

19,80759

69,18613

€ 463,54

4. ongehuwd

7,82990

40,49040

19,80759

60,29799

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

7,82990

49,37854

19,80759

69,18613

€ 663,71

Curaçao

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,03010

18,21782

27,66297

45,88079

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,03010

18,21782

27,66297

45,88079

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,03010

18,21782

13,83149

32,04931

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,03010

18,21782

13,83149

32,04931

€ 463,54

4. ongehuwd

2,03010

14,93861

13,83149

28,77010

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,03010

18,21782

13,83149

32,04931

€ 663,71

Duitsland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

22,40000

8,59248

30,99248

€ 1.158,85

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

22,40000

8,59248

30,99248

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

22,40000

4,29624

26,69624

€ 136,96

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

22,40000

4,29624

26,69624

€ 200,17

4. ongehuwd

1,00000

18,36800

4,29624

22,66424

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

22,40000

4,29624

26,69624

€ 516,22

Estland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

15,10000

26,93340

42,03340

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

15,10000

26,93340

42,03340

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

15,10000

13,46670

28,56670

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

15,10000

13,46670

28,56670

€ 284,45

4. ongehuwd

1,00000

12,38200

13,46670

25,84870

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

15,10000

13,46670

28,56670

€ 516,22

Frankrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

18,20000

8,29764

26,49764

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

18,20000

8,29764

26,49764

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

18,20000

4,14882

22,34882

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

18,20000

4,14882

22,34882

€ 284,45

4. ongehuwd

1,00000

14,92400

4,14882

19,07282

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

18,20000

4,14882

22,34882

€ 516,22

Frans Guyana

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

74,80000

62,71824

137,51824

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

74,80000

62,71824

137,51824

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

74,80000

31,35912

106,15912

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

74,80000

31,35912

106,15912

€ 463,54

4. ongehuwd

1,00000

61,33600

31,35912

92,69512

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

74,80000

31,35912

106,15912

€ 663,71

Griekenland

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

13,00000

20,27220

33,27220

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

13,00000

20,27220

33,27220

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 284,45

4. ongehuwd

1,00000

10,66000

10,13610

20,79610

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

13,00000

10,13610

23,13610

€ 516,22

Hongarije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

324,17000

8,68988

18,65118

27,34106

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

324,17000

8,68988

18,65118

27,34106

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

324,17000

8,68988

9,32559

18,01547

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

324,17000

8,68988

9,32559

18,01547

€ 284,45

4. ongehuwd

324,17000

7,12571

9,32559

16,45130

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

324,17000

8,68988

9,32559

18,01547

€ 516,22

Israël

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,10050

38,30508

48,54508

86,85016

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,10050

38,30508

48,54508

86,85016

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,10050

38,30508

24,27254

62,57762

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,10050

38,30508

24,27254

62,57762

€ 463,54

4. ongehuwd

4,10050

31,41017

24,27254

55,68271

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,10050

38,30508

24,27254

62,57762

€ 663,71

Italië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

13,70000

16,85034

30,55034

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

13,70000

16,85034

30,55034

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

13,70000

8,42517

22,12517

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

13,70000

8,42517

22,12517

€ 284,45

4. ongehuwd

1,00000

11,23400

8,42517

19,65917

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

13,70000

8,42517

22,12517

€ 516,22

Litouwen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

6,20000

38,10456

44,30456

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

6,20000

38,10456

44,30456

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

6,20000

19,05228

25,25228

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

6,20000

19,05228

25,25228

€ 284,45

4. ongehuwd

1,00000

5,08400

19,05228

24,13628

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

6,20000

19,05228

25,25228

€ 516,22

Luxemburg

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

15,60000

7,21344

22,81344

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

15,60000

7,21344

22,81344

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

15,60000

3,60672

19,20672

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

15,60000

3,60672

19,20672

€ 284,45

4. ongehuwd

1,00000

12,79200

3,60672

16,39872

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

15,60000

3,60672

19,20672

€ 516,22

Noorwegen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,68150

36,27930

8,50383

44,78313

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,68150

36,27930

8,50383

44,78313

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,68150

36,27930

4,25191

40,53121

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,68150

36,27930

4,25191

40,53121

€ 284,45

4. ongehuwd

9,68150

29,74902

4,25191

34,00093

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,68150

36,27930

4,25191

40,53121

€ 516,22

Noorwegen (Bardufoss)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,68150

36,27930

39,33020

75,60950

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,68150

36,27930

39,33020

75,60950

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,68150

36,27930

19,66510

55,94440

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,68150

36,27930

19,66510

55,94440

€ 284,45

4. ongehuwd

9,68150

29,74902

19,66510

49,41412

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,68150

36,27930

19,66510

55,94440

€ 516,22

Noorwegen (Stavanger)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

9,68150

36,27930

12,75574

49,03504

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

9,68150

36,27930

12,75574

49,03504

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

9,68150

36,27930

6,37787

42,65717

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

9,68150

36,27930

6,37787

42,65717

€ 284,45

4. ongehuwd

9,68150

29,74902

6,37787

36,12689

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

9,68150

36,27930

6,37787

42,65717

€ 516,22

Oostenrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

24,90000

6,81954

31,71954

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

24,90000

6,81954

31,71954

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

24,90000

3,40977

28,30977

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

24,90000

3,40977

28,30977

€ 284,45

4. ongehuwd

1,00000

20,41800

3,40977

23,82777

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

24,90000

3,40977

28,30977

€ 516,22

Polen

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,25430

0,19486

16,41192

16,60678

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,25430

0,19486

16,41192

16,60678

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,25430

0,19486

8,20596

8,40082

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,25430

0,19486

8,20596

8,40082

€ 284,45

4. ongehuwd

4,25430

0,15979

8,20596

8,36575

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,25430

0,19486

8,20596

8,40082

€ 516,22

Portugal

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

1,50000

8,70870

10,20870

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

1,50000

8,70870

10,20870

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

1,50000

4,35435

5,85435

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

1,50000

4,35435

5,85435

€ 284,45

4. ongehuwd

1,00000

1,23000

4,35435

5,58435

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

1,50000

4,35435

5,85435

€ 516,22

Roemenië

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

4,71870

0,57262

35,30099

35,87361

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

4,71870

0,57262

35,30099

35,87361

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

4,71870

0,57262

17,65049

18,22311

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

4,71870

0,57262

17,65049

18,22311

€ 284,45

4. ongehuwd

4,71870

0,46954

17,65049

18,12003

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

4,71870

0,57262

17,65049

18,22311

€ 516,22

Saba

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,13830

25,06123

38,04363

63,10486

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,13830

25,06123

38,04363

63,10486

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,13830

25,06123

19,02181

44,08304

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,13830

25,06123

19,02181

44,08304

€ 463,54

4. ongehuwd

1,13830

20,55021

19,02181

39,57202

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,13830

25,06123

19,02181

44,08304

€ 663,71

Spanje

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,00000

16,50000

10,90440

27,40440

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,00000

16,50000

10,90440

27,40440

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,00000

16,50000

5,45220

21,95220

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,00000

16,50000

5,45220

21,95220

€ 284,45

4. ongehuwd

1,00000

13,53000

5,45220

18,98220

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,00000

16,50000

5,45220

21,95220

€ 516,22

Sri Lanka

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

200,68090

24,53741

59,25490

83,79231

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

200,68090

24,53741

59,25490

83,79231

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

200,68090

24,53741

29,62745

54,16486

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

200,68090

24,53741

29,62745

54,16486

€ 463,54

4. ongehuwd

200,68090

20,12068

29,62745

49,74813

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

200,68090

24,53741

29,62745

54,16486

€ 663,71

St. Eustatius

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,13830

25,06123

30,23981

55,30104

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,13830

25,06123

30,23981

55,30104

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,13830

25,06123

15,11990

40,18113

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,13830

25,06123

15,11990

40,18113

€ 463,54

4. ongehuwd

1,13830

20,55021

15,11990

35,67011

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,13830

25,06123

15,11990

40,18113

€ 663,71

St. Maarten

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

2,03010

15,44554

28,81521

44,26075

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

2,03010

15,44554

28,81521

44,26075

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

2,03010

15,44554

14,40760

29,85314

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

2,03010

15,44554

14,40760

29,85314

€ 463,54

4. ongehuwd

2,03010

12,66535

14,40760

27,07295

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

2,03010

15,44554

14,40760

29,85314

€ 663,71

Turkije

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

6,57340

0,00000

30,42000

30,42000

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

6,57340

0,00000

30,42000

30,42000

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

6,57340

0,00000

15,21000

15,21000

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

6,57340

0,00000

15,21000

15,21000

€ 284,45

4. ongehuwd

6,57340

0,00000

15,21000

15,21000

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

6,57340

0,00000

15,21000

15,21000

€ 516,22

Verenigd Koninkrijk

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

0,89430

1,65179

7,92884

9,58063

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

0,89430

1,65179

7,92884

9,58063

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

0,89430

1,65179

3,96442

5,61621

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

0,89430

1,65179

3,96442

5,61621

€ 284,45

4. ongehuwd

0,89430

1,35447

3,96442

5,31889

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

0,89430

1,65179

3,96442

5,61621

€ 516,22

Verenigde Staten van Amerika (NY)

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

1,13830

19,92594

7,48338

27,40932

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

1,13830

19,92594

7,48338

27,40932

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

1,13830

19,92594

3,74169

23,66763

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

1,13830

19,92594

3,74169

23,66763

€ 463,54

4. ongehuwd

1,13830

16,33927

3,74169

20,08096

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

1,13830

19,92594

3,74169

23,66763

€ 663,71

Zuid Afrika

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

16,27840

0,00000

22,62000

22,62000

€ 1.527,58

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

16,27840

0,00000

22,62000

22,62000

€ 1.443,30

2. gehuwd gezin niet aldaar

16,27840

0,00000

11,31000

11,31000

€ 379,26

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

16,27840

0,00000

11,31000

11,31000

€ 463,54

4. ongehuwd

16,27840

0,00000

11,31000

11,31000

€ 358,19

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

16,27840

0,00000

11,31000

11,31000

€ 663,71

Zweden

         

1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen

10,52380

9,76463

9,41781

19,18244

€ 1.200,99

1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen

10,52380

9,76463

9,41781

19,18244

€ 1.158,85

2. gehuwd gezin niet aldaar

10,52380

9,76463

4,70890

14,47353

€ 221,24

3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar

10,52380

9,76463

4,70890

14,47353

€ 284,45

4. ongehuwd

10,52380

8,00700

4,70890

12,71590

€ 305,52

5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar

10,52380

9,76463

4,70890

14,47353

€ 516,22