Lijst bestuurlijke boete, last onder dwangsom of last onder bestuursdwang conform art. 1.27 Wet luchtvaart, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat publiceert conform verplichting in de Wet luchtvaart (art. 11.27) opgenomen, een lijst van instanties ten aanzien waarvan in de daaraan voorafgaande periode een beschikking tot oplegging van de bestuurlijke boete, bedoeld in artikel 11.16, eerste lid, onderdeel e, of een beschikking tot toepassing van de bestuursdwang, bedoeld in artikel 11.15, onderdeel b, onder 1°, 6° en 7°, onherroepelijk is geworden.

Aan de volgende instanties is een bestuurlijke boete opgelegd:

Flybe

Is een boete opgelegd van € 9.000,00 voor de volgende overtredingen:

Boetefeit: DBC 11.1.1

Pleegdatum: 29 maart 2018

Overtreding: De luchtvaartmaatschappij die een vlucht uitvoert heeft geen voorrang gegeven aan personen met beperkte mobiliteit en hun eventuele begeleiders of officiële geleidehonden of aan alleenreizende kinderen.

Overtreden bepaling: 11, lid 1, Verordening (EG) nr. 261/2004:

€ 2.000,00

Boetefeit: DBC 11.2.1

Pleegdatum: 29 maart 2018

Overtreding: De luchtvaartmaatschappij die een vlucht uitvoert heeft bij het verzorgen van de passagiers geen bijzondere aandacht geschonken aan de behoeften van personen met beperkte mobiliteit en hun eventuele begeleiders of aan de behoeften van alleenreizende kinderen, of er niet voor gezorgd dat deze verzorging hen zo spoedig mogelijk wordt geboden.

Overtreden bepaling: 11, lid 2 jo 9, lid 3, Verordening (EG) nr. 261/2004: € 2.000,00

Boetefeit: DBC 4.3.3

Pleegdatum: 29 maart 2018

Overtreding: De luchtvaartmaatschappij die een vlucht uitvoert heeft verzuimd om aan passagiers die zonder redelijke grond tegen hun wil de toegang tot een vlucht is geweigerd, gratis maaltijden en verfrissingen aan te bieden

Overtreden bepaling: 4, lid 3 jo. 9, lid 1, onder a, Verordening (EG) nr. 261/2004: € 2.000,00

Boetefeit: DBC 4.3.4

Pleegdatum: 29 maart 2018

Overtreding: De luchtvaartmaatschappij die een vlucht uitvoert heeft verzuimd om aan passagiers die zonder redelijke grond tegen hun wil de toegang tot een vlucht is geweigerd, wanneer een verblijf van één of meer nachten noodzakelijk wordt, gratis hotelaccommodatie en gratis vervoer tussen de luchthaven en de plaats van de hotelaccommodatie aan te bieden.

Overtreden bepaling: 4, lid 3 jo. 9, lid 1, onder b en c, Verordening (EG) nr. 261/2004: € 2.000,00

Boetefeit: DBC 7.1.1 (1)

Pleegdatum: 29 maart 2018

Overtreding: De luchtvaartmaatschappij die een vlucht uitvoert, heeft verzuimd om aan een passagier die zonder redelijke grond tegen zijn wil de toegang tot een vlucht is geweigerd onmiddellijk het in artikel 7 van de Verordening genoemde compensatiebedrag te betalen.

Overtreden bepaling: 7, jo. 4, lid 3, Verordening (EG) nr. 261/2004:

€ 1.000,00

Vueling Airlines S.A.

Is een boete opgelegd van € 4.400,00 voor de volgende overtredingen:

Boetefeit: DBC 5.1.2 (1)

Pleegdatum: 26-4-2018

Overtreding: De luchtvaartmaatschappij die een vlucht uitvoert, heeft aan passagiers, wiens vlucht is geannuleerd en die gekozen heeft voor volledige terugbetaling van het ticket, niet binnen zeven dagen de prijs waarvoor het ticket was gekocht terugbetaald.

Overtreden bepaling: 5, lid 1 jo. 8, lid 1, Verordening (EG) nr. 261/2004: € 600,00

Boetefeit: DBC 5.1.2 (1)

Pleegdatum: 26-4-2018

Overtreding: De luchtvaartmaatschappij die een vlucht uitvoert, heeft aan passagiers, wiens vlucht is geannuleerd en die gekozen heeft voor volledige terugbetaling van het ticket, niet binnen zeven dagen de prijs waarvoor het ticket was gekocht terugbetaald.

Overtreden bepaling: 5, lid 1 jo. 8, lid 1, Verordening (EG) nr. 261/2004: € 600,00

Boetefeit: DBC 5.1.2 (2)

Pleegdatum: 26-4-2018

Overtreding: De luchtvaartmaatschappij die een vlucht uitvoert, heeft aan passagiers, wiens vlucht is geannuleerd en die gekozen heeft voor volledige terugbetaling van het ticket, niet binnen zeven dagen de prijs waarvoor het ticket was gekocht terugbetaald.

Overtreden bepaling: 5, lid 1 jo. 8, lid 1, Verordening (EG) nr. 261/2004: € 3.200,00

Wizz Air Hungary Ltd

Is een boete opgelegd van € 16.200,00 voor de volgende overtredingen:

Boetefeit: DBC 5.1.1

Pleegdatum: 8 juni 2018 Overtreding: De luchtvaartmaatschappij die een vlucht uitvoert heeft aan een passagier wiens vlucht is geannuleerd, niet de keuzemogelijkheden van artikel 8, eerste lid, van de Verordening geboden. Overtreden bepaling: 5, lid 1 jo. 8, lid 1, Verordening (EG) nr. 261/2004: € 9.000,00

Boetefeit: DBC 5.1.2 (2)

Pleegdatum: 8 juni 2018

Overtreding: De luchtvaartmaatschappij die een vlucht uitvoert, heeft aan passagiers, wiens vlucht is geannuleerd en die gekozen heeft voor volledige terugbetaling van het ticket, niet binnen zeven dagen de prijs waarvoor het ticket was gekocht terugbetaald. Overtreden bepaling: 5, lid 1 jo. 8, lid 1, Verordening (EG) nr. 261/2004: € 7.200,00

Vueling Airlines S.A.

Is een boete opgelegd van € 2.600,00 voor de volgende overtredingen:

Boetefeit: DBC 5.1.1

Pleegdatum: 3 augustus 2018

Overtreding: De luchtvaartmaatschappij die een vlucht uitvoert heeft aan een passagier wiens vlucht is geannuleerd, niet de keuzemogelijkheden van artikel 8, eerste lid, van de Verordening geboden. Overtreden bepaling: 5, lid 1 jo. 8, lid 1, Verordening (EG) nr. 261/2004: € 2.000,00

Boetefeit: DBC 5.1.2

Pleegdatum: 3 augustus 2018

Overtreding: De luchtvaartmaatschappij die een vlucht uitvoert, heeft aan passagiers, wiens vlucht is geannuleerd en die gekozen heeft voor volledige terugbetaling van het ticket, niet binnen zeven dagen de prijs waarvoor het ticket was gekocht terugbetaald. Overtreden bepaling: 5, lid 1 jo. 8, lid 1, Verordening (EG) nr. 261/2004: € 600,00

Naar boven