Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-GravenhageStaatscourant 2019, 43878Vergunningen



Diversen – beschikbaar stellen toegelaten instelling Leeghwaterplein 27 te Den Haag

Logo 's-Gravenhage

Algemene informatie:

markttoets voor het beschikbaar stellen van een gebouw aan een toegelaten instelling

 

Stadsdeel:

- Laak

Locatie(s)

- Leeghwaterplein 27

 

Toelichting:

De eigenaar van het voormalige kantoorgebouw van het Rode Kruis, Leeghwaterplein 27 te Den Haag, wil het gebouw beschikbaar stellen aan een toegelaten instelling voor het tijdelijk realiseren van studentenhuisvesting.

Het betreft een gebouw met een kantoorfunctie. Het gebouw wordt naar verwachting eind 2019 door een toegelaten instelling als huisvesting voor studenten ingericht. Aansluitend zal in het eerste kwartaal van 2020 de toegelaten instelling het gebouw voor maximaal 5 jaar verhuren en beheren ten behoeve van studenten. Het gebouw wordt daarna weer in de oorspronkelijke staat opgeleverd. De markttoets is bedoeld om te beoordelen of er marktpartijen zijn die uitvoering willen geven aan bovengenoemd plan.

 

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag van bekendmaking voor een periode van vier weken. Binnen deze periode kunnen marktpartijen hun interesse laten blijken om de in de toelichting genoemde werkzaamheden in het gebouw uit te voeren.

 

Aanvullende informatie

Marktpartijen kunnen deze interesse kenbaar maken door te mailen naar: davey.kleine@denhaag.nl.

 

Er is nog geen omgevingsvergunning gevraagd of een andere vergunning waaruit blijkt wat de feitelijke inrichting van het gebouw wordt. Zodra de benodigde omgevingsvergunning is aangevraagd, wordt dat door de gemeente bekendgemaakt.