Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DoetinchemStaatscourant 2019, 43688VergunningenOmgevingsvergunning (uitgebreide procedure) inzake het bouwen van een complex met 24 woonzorgappartementen met 3 gemeenschappelijke ruimten aan de Kommedwarssteeg (Brewinc) in Doetinchem

Logo Doetinchem

Het college van Doetinchem heeft een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een

complex met 24 woonzorgappartementen met 3 gemeenschappelijke ruimten aan de Kommedwarssteeg (Brewinc) in Doetinchem (dossiernummer 20180070). De omgevingsvergunning is aangevraagd voor de activiteiten Bouwen en Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening.

 

Inzage

Vanaf vrijdag 2 augustus 2019 kunt u het besluit en de stukken die daarbij horen, inclusief de m.e.r.-beoordeling, digitaal bekijken bij het loket bouwen en wonen. Hiervoor moet u eerst een afspraak maken. De stukken liggen zes weken ter inzage. Het besluit, inclusief de ruimtelijke onderbouwing, wordt ook gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Beroep

Bent u het niet eens met de verleende omgevingsvergunning? Dan kunt u als belanghebbende beroep indienen bij Rechtbank Gelderland. Dit moet binnen zes weken nadat de vergunning ter inzage is gelegd. Dit kan tot en met donderdag 12 september 2019. U moet hiervoor een brief schrijven aan Rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM in Arnhem. Dit kan alleen als u ook een zienswijze tegen het ontwerpbesluit heeft ingediend. Of als u een goede reden heeft waarom u geen zienswijze heeft kunnen indienen. Als u vindt dat er snel moet worden opgetreden, kunt u de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening. Dit betekent dat de rechter snel naar uw verzoek kijkt en alvast een voorlopige uitspraak doet. Hiervoor moet u een aparte brief sturen aan de rechtbank. Voor het indienen van een beroep of voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen.