Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Peel en MaasStaatscourant 2019, 43393VergunningenAanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling Ontginningsweg 26A te Grashoek

Logo Peel en Maas

De gemeente Peel en Maas heeft op 13 maart 2019 een aanmeldnotitie ontvangen voor het indienen van een MER procedure op locatie Ontginningsweg 26A te Grashoek. De aanmeldnotitie is ingediend op grond van de Wet milieubeheer en het Besluit m.e.r.. De aanmeldnotitie is geregistreerd onder zaaknummer 1403508. Wij hebben besloten dat er geen milieueffectrapportage opgesteld hoeft te worden.

Meer informatie?

Deaanmeldnotitie en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 1 augustus 2019 gedurende zes weken ter inzage in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1 in Panningen. De aanmeldnotitie en de bijbehorende stukken zijn tijdens de openingstijden van de publieksbalie, bij voorkeur op afspraak, in te zien.

Voor meer informatie over deze melding kunt u contact opnemen met de medewerkers Front-Office van team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. E-mailadres: info@peelenmaas.nl of telefoonnummer: 077-306 66 66.