Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Peel en MaasStaatscourant 2019, 43198VergunningenAanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling De Horsten 20 en ongenummerd Egchel

Logo Peel en Maas

De gemeente Peel en Maas heeft op 24 mei 2019 een aanmeldnotitie ontvangen voor MER beoordelingsnotitie op locatie De Horsten 20 en ongenummerd Egchel. De aanmeldnotitie is ingediend op grond van de Wet milieubeheer en het Besluit m.e.r.. De aanmeldnotitie is geregistreerd onder zaaknummer 1440310. Wij hebben besloten dat er geen milieueffectrapportage opgesteld hoeft te worden.

Meer informatie?

De aanmeldnotitie en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 31 juli 2019 gedurende zes weken ter inzage in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1 in Panningen. De aanmeldnotitie en de bijbehorende stukken zijn tijdens de openingstijden van de publieksbalie, bij voorkeur op afspraak, in te zien.

Voor meer informatie over deze melding kunt u contact opnemen met de medewerkers Front-Office van team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. E-mailadres: info@peelenmaas.nl of telefoonnummer: 077-306 66 66.