Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Autoriteit Consument en MarktStaatscourant 2019, 43087Overig

Mededeling inzake de terinzagelegging van de aanvraag tot goedkeuring van een voorstel van BritNed voor gemeenschappelijke verrekeningsregels, artikel 50, vierde lid, van de Verordening (EU) 2017/2195, Autoriteit Consument en Markt.

Zaaknummer ACM/19/036078

  • 1. Op 8 juli 2019 heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) van BritNed Development Limited (hierna: BritNed) een aanvraag ontvangen tot goedkeuring van het voorstel voor gemeenschappelijke verrekeningsregels die gelden voor alle beoogde energie-uitwisselingen tussen synchrone zones die het resultaat zijn van het frequentiebegrenzingsproces en de rampingperiode.

  • 2. Op grond van artikel 4, eerste lid van Verordening 2017/2195 (EB Verordening) en artikel 2, tweede lid, van het Besluit van 19 december 2018, dient TenneT dit voorstel ter goedkeuring voor te leggen aan de ACM.

  • 3. Op grond van artikel 5, zesde lid, van de EB-Verordening dient de ACM binnen zes maanden na ontvangst van het voorstel door de laatste betrokken regulerende instantie een besluit te nemen.

  • 4. De aanvraag is gepubliceerd op de internetpagina van de ACM (www.acm.nl).

  • 5. Belanghebbenden die opmerkingen wensen te maken over de aanvraag wordt verzocht deze schriftelijk kenbaar te maken aan de ACM. Schriftelijke zienswijzen dienen uiterlijk 13 augustus 2019 op onderstaand adres te zijn ontvangen. Onder vermelding van het zaaknummer ACM/19/036078 kunt u uw schriftelijke zienswijze richten aan de Autoriteit Consument en Markt, Directie Energie, Postbus 16326, 2500 BH, Den Haag.

    U wordt verzocht uw reactie ook per e-mail te sturen naar: secretariaat.DE@acm.nl.