Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2019, 43009Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Herenweg 10a Maarssen ter inzage - Rectificatie

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Herenweg 10a Maarssen met ingang van vrijdag 26 juli 2019 tot en met donderdag 5 september 2019 ter inzage ligt.

Inhoud

De locatie Herenweg 10a is gelegen in Maarssen. Met dit bestemmingsplan wordt een kas van ca 620 m2 weg bestemd. De aanvrager wil daarnaast een aantal bijgebouwen slopen en op een betere plek nieuwbouwen en een bestaande kleine kas verplaatsen. Hiervoor wordt het bouwvlak aangepast. In het ontwerp bestemmingsplan wordt het ook mogelijk gemaakt 150m2 zonnepanelen te plaatsen op het maaiveld. De bestemming Agrarisch op het achter perceel wordt omgezet naar Tuin.

Inzien

U kunt het ontwerpbestemmingsplan (NL.IMRO.1904.BPHerenweg10aMRS-OW01) met ingang van vrijdag 26 juli 2019 raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerpbestemmingsplan kunt u ook met ingang van vrijdag 26 juli 2019 tot en met donderdag 5 september 2019 zonder afspraak inzien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur).

Reageren

U kunt met ingang van vrijdag 26 juli 2019 gedurende 6 weken schriftelijk (geen e-mail), digitaal of mondeling een zienswijze kenbaar maken op het ontwerpbestemmingsplan. Uw schriftelijke zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan kunt u richten aan de gemeenteraad van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen onder vermelding van ‘Zienswijze Bestemmingsplan Herenweg 10a Maarssen‘, Z/18/149246. Ook kunt u voor het kenbaar maken van uw zienswijze(n) gebruik maken van het digitaal formulier op www.stichtsevecht.nl. Voor uw mondelinge zienswijze(n) neemt u contact op met Loes van de Craats (14 0346).