Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeStaatscourant 2019, 42191VerkeersbesluitenTijdelijke verkeersmaatregel tijdens de wedstrijden Veldrijden, Heibloemsedijk 7 en omgeving, 5473 TC Heeswijk-Dinther.

Logo Bernheze

Burgemeester en wethouders hebben toestemming verleend voor het (gedeeltelijk) afsluiten van de onderstaande wegen voor alle verkeer behalve voetgangers:

29 oktober 2019 vanaf 07.30 uur tot 18.00 uur of zoveel langer of korter als nodig blijkt, een gedeelte van de Heibloemsedijk (vanaf de Meerstraat tot aan de 2e kruising met Zandkant) en Zandkant (v.d. Zandkant tot Heibloemsedijk) in Heeswijk-Dinther.

Het besluit is verzonden op: 26 juli 2019

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Bezwaar: Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

Voorlopige voorziening: Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Reageren: In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

Heesch, 26 juli 2019