Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AstenStaatscourant 2019, 42159VerkeersbesluitenTijdelijke verkeersmaatregel tijdens activiteiten Burendag Monseigneur den Dubbeldenstraat te Asten

Logo Asten

Het college van burgemeester en wethouders van Asten, gelet op het bepaalde in artikel 34 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

 

maakt bekend:

 

dat in verband met het organiseren van activiteiten voor Burendag, in het belang van de verkeersveiligheid, een tijdelijke verkeersmaatregel is genomen voor het afsluiten van onderstaande weggedeeltes voor alle verkeer, behalve voetgangers, in beide richtingen:

 

Locatie : Monseigneur den Dubbeldenstraat vanaf kruising Langstraat tot

kruising Kesselcamp te Asten.

Datum : 28 september 2019 van 12.00 tot 21.00 uur.