Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TholenStaatscourant 2019, 42086Ruimtelijke plannenTerinzagelegging ontwerp bestemmingsplan Marehoek, Oud-Vossemeer

Logo Tholen

Burgemeester en wethouders van gemeente Tholen geven kennis van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan:

 

Bestemmingsplan: Marehoek - Oud-Vossemeer

Plangebied: Het plangebied betreft de voormalige bedrijfslocatie aan de Coentjesweg 6 en 10 in Oud-Vossemeer.

Aanleiding: Dit bestemmingsplan heeft tot doel de herontwikkeling van de voormalige bedrijfslocatie aan de Coentjesweg 6 en 10 in Oud-Vossemeer mogelijk te maken. De herontwikkeling bestaat uit woningbouw.

 

Inzage

Het ontwerp bestemmingsplan ligt gedurende zes weken ter inzage in de leesruimte van de centrale hal van het gemeentehuis te Tholen, Hof van Tholen 2 te Tholen.

U kunt de stukken online inzien op de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is: NL.IMRO.0716.bpMarehoekOVM-OW01

Indienen zienswijze

Iedereen die in de gemeente een belang heeft kan schriftelijk een zienswijze indienen over dit bestemmingsplan. Schriftelijke reacties kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen, Postbus 51 te 4690 AB Tholen, gestuurd worden. Schriftelijke reacties kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging ook per email worden aangeboden via het e-mailadres gemeente@tholen.nl ter attentie van afdeling ROVH, cluster Ruimtelijke Ontwikkeling. Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling ROVH, cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0166.