Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemmermeerStaatscourant 2019, 41984VergunningenOntwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Hoofddorp, kavel HLM03 C 3342 (J. C. Beetslaan 14 en Beemsterstraat 7a), realiseren van 2 nieuwe vrijstaande woningen ter vervanging van de bestaande opstallen, verzenddatum 18-07-2019, zaaknummer 2630728, olonummer 3494413. 

Logo Haarlemmermeer

Wilt u de stukken inzien?

Dat kan tot 6 weken na de verzenddatum. U kunt het besluit telefonisch opvragen via 0900 1852.

Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit?

U kunt ons laten weten waarom u het niet met dit ontwerpbesluit eens bent. Wij noemen dit een zienswijze. U moet dit binnen zes weken na deze bekendmaking doen.

Wat doen wij met een zienswijze? Wij bekijken deze zienswijze voor wij een besluit nemen op de aanvraag. Het kan zijn dat wij het besluit dan veranderen.

Hoe kan u een zienswijze geven?

Wij hebben graag dat u uw zienswijze schriftelijk geeft. U kunt uw zienswijze sturen naar:

Gemeente Haarlemmermeer

Cluster Veiligheid

Postbus 250

2130 AG Hoofddorp

U kunt uw zienswijze ook mondeling geven. Maak dan een afspraak via telefoonnummer 0900 1852.

Bent u het straks niet eens met het definitieve besluit?

Dan kunt u beroep indienen. U kunt dit alleen doen als u ook een zienswijze heeft gegeven.

Bij het besluit ligt in dit geval ook ter inzage het ontwerpbesluit van de gemeenteraad tot afgifte van een verklaring van geen bedenkingen.