Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeeselStaatscourant 2019, 41612Ruimtelijke plannenGemeente Beesel - Bestemmingsplan ‘Buitengebied Beesel (Geconsolideerd)’

Logo Beesel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel maken hiermee het bestemmingsplan ‘Buitengebied Beesel (Geconsolideerd)’ bekend.

Het bestemmingsplan ‘Buitengebied Beesel (Geconsolideerd)’ is de geconsolideerde versie van de onherroepelijke bestemmingsplannen:

  • a.

    Buitengebied Beesel (NL.IMRO.0889.BPBuitengebied-VA03).

  • b.

    Veegplan Buitengebied gemeente Beesel (NL.IMRO.0889.BPVPBuitengebied-VA01).

De geconsolideerde versie van de bestemmingsplannen is vanaf donderdag 25 juli 2019 voor iedereen in te zien bij de Klantenbalie in het gemeentehuis van de gemeente Beesel, Raadhuisplein 1 in Reuver. Het plan met de bijbehorende stukken is verder beschikbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder het ID-nummer: NL.IMRO.0889.BPBuitengebied-GC01.

De geconsolideerde versie is geen nieuw plan, maar alleen een gebruiksvriendelijke weergave van de geldende bestemmingsregeling voor het buitengebied van Beesel met uitzondering van de ‘postzegellocaties’ verspreid over het buitengebied. Aan een geconsolideerde versie kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer T. van Loon, van het team Ruimtelijke ordening, afdeling Algemene Zaken, bereikbaar onder het telefoonnummer 077-474 92 92.

Beesel, 24 juli 2019

Burgemeester en wethouders van Beesel,

drs. E.H.J. Janssen

secretaris

drs. W.G.H.M. Rutten

burgemeester