Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hollands KroonStaatscourant 2019, 41072VergunningenHollands Kroon - week 29 - ontwerp-omgevingsvergunning voor het aanpassen van het leidingtracé ten behoeve van de ondergrondse 150 kV-leiding op drie plaatsen in Anna Paulowna

Logo Hollands Kroon

 

 

­

 

Besluit genomen door: college van burgemeester en wethouders

Grondslag: buitenplanse afwijking artikel 2.12, lid 1 onder a Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Onderwerp: ontwerp omgevingsvergunning handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Doel plan: het aanpassen van het 150 kV-leidingtracé ten opzichte van het vastgestelde Provinciale inpassingsplan

Zaaknummer: Z-213601

Datum besluit: 16 juli 2019

Ter inzage 

De ontwerp omgevingsvergunning ligt met ingang van 19 juli 2019 gedurende zes weken ter inzage. De ontwerp omgevingsvergunning is als bijlage bij deze publicatie gevoegd. U kunt tevens de ontwerp omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken gedurende de inzagetermijn digitaal opvragen bij vergunningen@hollandskroon.nl. Wilt u meer informatie? Kunt u mailen naar vergunningen@hollandskroon.nl of bellen naar telefoonnummer 088 – 321 5000.

 

Zienswijzen 

Gedurende de inzagetermijn kunt u op dit voornemen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen kenbaar maken. Iedereen mag van deze mogelijkheid gebruik maken.

 

Schriftelijk 

Stuur uw zienswijze naar het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hollands Kroon, Postbus 8, 1760 AA Anna Paulowna. Vermeld in uw brief het onderwerp: Zienswijze ontwerp omgevingsvergunning 150 kV-leidingtracé, Anna Paulowna.

 

Mondeling 

Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met Team Vergunningen via telefoonnummer 088 – 321 5000. U kunt hiervoor tot en met 8 juli 2019 een afspraak maken. Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt