Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemStaatscourant 2019, 4084OverigBESLISSING VAN HET CENTRAAL STEMBUREAU OP HET VERZOEK VAN EEN POLITIEKE GROEPERING TOT INSCHRIJVING VAN DE AANDUIDING WAARMEE ZIJ OP DE KANDIDATENLIJST WENST TE WORDEN VERMELD

Logo Haarlem

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van provinciale staten maakt het volgende bekend.

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van provinciale staten herziet de afwijzende beschikking van 19 december 2018 inzake het door de Partij van de Ouderen te Haarlem ingediende verzoek tot registratie en besluit dit verzoek alsnog in te willigen en ten behoeve van de verkiezing van de leden van provinciale staten de volgende aanduiding van deze politieke groepering te registreren:

 

Aanduiding politieke groepering:

PARTIJ VAN DE OUDEREN

 

 

Gemachtigde:

W. van Soest

Gutserstraat 65

1033 RR Haarlem

 

 

Plaatsvervangend gemachtigde:

K.D. de Vries

Kanaaldijk 18

1121 NX Landsmeer

Haarlem, 14-01-2019

De voorzitter van het centraal stembureau,

J. Wienen