Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
PekelaStaatscourant 2019, 40588VergunningenONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING Zonnepark Pekela (uitgebreid)

Logo Pekela

 

 

Burgemeester en wethouders van Pekela maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen aan:

 

Zonnepark Pekela B.V. voor de realisatie van een zonnepark op de percelen gelegen tussen Oude Pekela en het Emergobos, kadastraal bekend gemeente Pekela, sectie F, nummers 41, 42 en 117 en plaatselijk bekend Raadhuisweg (nabij 1) Oude Pekela.

 

De totale oppervlakte van het beoogde zonnepark is 60 hectare. Daarnaast is 19 hectare gereserveerd voor de inpassing van het park in de omgeving. De landschappelijke inpassing moet ervoor zorgen dat de overgangen van park naar landschap zo ‘natuurlijk’ mogelijk ogen.

 

De ingediende aanvraag is voor de eerste fase (56 hectare) van het beoogde zonnepark. De tweede fase is in voorbereiding met partners en lokale (duurzame) coöperatie.

 

De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken kunt u vanaf donderdag 18 juli 2019 tot donderdag 29 augustus 2019 inzien in het gemeentehuis. U dient hiervoor een afspraak te maken. hiervoor kunt u terecht op in het digitale formulier van onze website, of bellen met de gemeente.

 

Gedurende de termijn van inzage kan een ieder een zienswijze naar voren brengen. Zienswijzen kunnen bij voorkeur schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Pekela, Postbus 20.000, 9665 ZM Oude Pekela.

 

Oude Pekela, 16 juli 2019