Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Peel en MaasStaatscourant 2019, 40571VergunningenOntwerpbesluit op aanvraag omgevingsvergunning Vossenberg te Meijel, sectie D nr. 141

Logo Peel en Maas

De gemeente Peel en Maas is voornemens om een besluit te nemen op de aanvraag omgevingsvergunning voor het bouw van een 25 meter hoge uitkijktoren op de locatie Vossenberg te Meijel, sectie D nr. 141. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 1363295. De vergunning zal worden verleend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

  • Monument

  • Gebiedsbescherming

  • Handelen in strijd met regels bestemmingsplan

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 18 juli 2019 gedurende zes weken ter inzage in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1 in Panningen.

Het plan is digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het IDN-nummer van het vastgestelde bestemmingsplan is: NL.IMRO.1894.OMG0108-ON01.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u gedurende de inzagetermijn schriftelijk of mondeling een zienswijzen bij ons indienen. In dat geval adviseren wij u om eerst telefonisch contact met ons op te nemen. We nemen dan samen met u het ontwerpbesluit door. De termijn voor het indienen van een zienswijze start op 18 juli 2019 en bedraagt 6 weken.

U kunt alleen beroep tegen de uiteindelijke beschikking indienen als u belangehebbende bent en binnen de zienswijzetermijn een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Meer informatie?

Voor meer informatie over dit besluit kunt u contact opnemen met de medewerkers Front-Office van team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. E-mailadres: info@peelenmaas.nl of telefoonnummer: 077-306 66 66.