Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeldhovenStaatscourant 2019, 40101VergunningenOntwerpbesluit Wet geluidhinder

Logo Veldhoven

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij voornemens zijn in combinatie met het bestemmingsplan ‘Oude Kerkstraat 62-64` een hogere geluidsbelasting (als bedoeld in de Wet geluidhinder) toe te staan voor het bouwen van twee woningen tussen de huisnummers 62 en 64 aan de Oude Kerkstraat. 

Dit ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken ligt van vrijdag 19 juli 2019 tot en met donderdag 29 augustus voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis, Meiveld 1 in Veldhoven. De stukken kunt u op verzoek inzien. U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling Mens en Omgeving. Stuur een e-mail naar omgevingsloket@veldhoven.nl of bel telefoonnummer 14 040.

Binnen de inzagetermijn kunt u als belanghebbende een zienswijze over de ontwerpbeschikking mondeling of schriftelijk kenbaar maken. Brieven kunt u richten aan burgemeester en wethouders, Postbus 10101, 5500 GA Veldhoven. Zienswijzen kunnen niet per e-mail worden ingediend. Wilt u mondeling uw zienswijze naar voren brengen dan kunt u contact opnemen met de afdeling Mens en Omgeving. Stuur een e-mail naar omgevingsloket@veldhoven.nl of bel telefoonnummer 14 040.