Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BerkellandStaatscourant 2019, 40032Ruimtelijke plannenVerleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure Grotestraat 30 in Eibergen

Logo Berkelland

Burgemeester en wethouders van Berkelland hebben voor het volgende project vergunning verleend:

Eibergen, Grotestraat 30, uitbreiden van de villa met 2 serres, het verbouwen van de villa, het plaatsen van zonnepanelen op de villa en het brandveilig gebruiken van het gebouw, ID-code: NL.IMRO.1859.OVBGB20190011-0100.

Inzage

Deze vergunningen ligt  ter inzage van 17 juli tot en met 27 augustus 2019 in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo.

Bij de adressen waar een ID-code is aangegeven kunt u de vergunning ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl en op www.gemeenteberkelland.nl onder ‘bestemmingsplannen’.

Beroep

Het instellen van beroep is mogelijk van 18 juli tot en met 27 augustus 2019 voor belanghebbenden die tijdig zienswijzen indienden tegen de ontwerpvergunning en voor belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest. Tegen de gewijzigde vastgestelde onderdelen van het besluit kan elke belanghebbende beroep instellen. U kunt uw beroepschrift sturen naar de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM in Arnhem.

Voorlopige voorziening

Als u in beroep gaat blijft het besluit geldig totdat de rechter over uw beroep heeft beslist. Misschien kunt u de beslissing in beroep niet afwachten. U kunt dan bij de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening. Dit kan alleen als u al in beroep bent gegaan. U kunt uw verzoek sturen naar de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM in Arnhem. Let er op dat u een kopie van het beroepschrift meestuurt. Voor dit verzoek moet u griffierecht betalen. U krijgt hierover een brief van de rechtbank.