Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Inspectie Leefomgeving en TransportStaatscourant 2019, 3996Vergunningen

Aangevraagde activiteit niet vergunningplichtig 27B05 – Prinses Margrietkazerne, Kolonel D.J. Teesweg 1, Wezep (gemeente Oldebroek), Inspectie Leefomgeving en Transport

Kennisgeving beschikking

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat de aangevraagde activiteit niet vergunningplichtig is.

Inrichting: 27B05 – Prinses Margrietkazerne

Locatie: Kolonel D.J. Teesweg 1, 8091 AT Wezep (gemeente Oldebroek)

Activiteit: Vellen van een houtopstand

Voor: Het kappen van diverse bomen

Aanvraagdatum: 17 december 2018

Besluitdatum: 17 januari 2019

Bekendmaking: 21 januari 2019

Zaaknummer: 2018/0457

Inzage

De beschikking en de bijbehorende stukken zijn op verzoek beschikbaar en op te vragen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport via telefoonnr. 088-489 00 00

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit bezwaar maken, binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt (vermeld het zaaknummer) en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Inspectie Leefomgeving en Transport, Afdeling Juridische Zaken, postbus 16191, 2500 BD Den Haag.

Inlichtingen

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) telefoonnr. 088-489 00 00 en op https://www.ilent.nl/contact