Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteenwijkerlandStaatscourant 2019, 39223Ruimtelijke plannenVaststelling bestemmingsplan Sint Jansklooster, Halleweg 16

Logo Steenwijkerland

De gemeenteraad van Steenwijkerland heeft op 18 juni 2019 het bestemmingsplan Sint Jansklooster, Halleweg 16 vastgesteld. Het plan heeft betrekking op het slopen van een bedrijfsgebouw en het realiseren van een woning aan de Halleweg 16, Sint Jansklooster.

 

De stukken liggen van 17 juli t/m 27 augustus 2019 ter inzage in het gemeentehuis, Vendelweg 1 te Steenwijk (tijdens openingstijden). Daarnaast kunt u het bestemmingsplan digitaal raadplegen via https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/#!/idn/NL.IMRO.1708.STJHallewegBP-VA01. De bestanden zijn ook beschikbaar op het webadres: http://ruimtelijkeplannen.steenwijkerland.nl/DF15E670-67FB-4B5D-A7B5-3AA3FCC82AE7/.

 

Reageren?

T/m 27 augustus 2019 kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U moet dan wel tijdig een zienswijze over het ontwerp naar voren hebben gebracht of aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

Het bestemmingsplan treedt in werking op 28 augustus 2019. Als u tijdig beroep heeft ingesteld, kunt u de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak vragen om een voorlopige voorziening te treffen. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.