Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Algemene ZakenStaatscourant 2019, 39162Koninklijke onderscheidingen

Besluit van 27 juni 2019, nr. 2019001253, houdende de verlening van een koninklijke onderscheiding

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken d.d. 25 juni 2019, kenmerk 3707491;

HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:

Te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:

M.G.J. Harbers,

oud-staatssecretaris van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan de in dit besluit genoemde en aan de Kanselier van de Nederlandse Orden en waarvan mededeling zal worden gedaan in de Staatscourant.

’s-Gravenhage, 27 juni 2019

Willem Alexander

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, M. Rutte