Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Tweede Kamer der Staten-GeneraalStaatscourant 2019, 39104Overig

Parlementaire ondervraging ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen, Tweede Kamer der Staten-Generaal

De Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft op 2 juli 2019 overeenkomstig artikel 2 van de Wet op de parlementaire enquête 2008 besloten tot instelling van een parlementaire enquête. De parlementaire enquête wordt uitgevoerd binnen de kaders van het Tijdelijk protocol parlementaire ondervraging (Kamerstuk 34 400, nr. 2). Doel van de zogenoemde parlementaire ondervraging is meer inzicht te krijgen in ongewenste beïnvloeding van maatschappelijke en religieuze organisaties in Nederland, zoals moskeeën, uit onvrije landen en inzicht te krijgen in effectieve maatregelen om deze invloed te doorbreken (Kamerstuk 35 228, nr. 1).

De parlementaire ondervraging wordt uitgevoerd door de commissie ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen. Tot lid van deze commissie zijn benoemd:

  • M.G.J. Harbers (VVD)

  • E. Mulder (PVV)

  • M.R.J. Rog (CDA)

  • R.A.J. Schonis (D66)

  • C.N. Van den Berge (GroenLinks)

  • A.A.G.M. Van Raak (SP)

  • G.J.M. Segers (ChristenUnie)

  • C. Stoffer (SGP)

  • T. Kuzu (DENK)

De commissie heeft op 4 juli 2019 de heer M.R.J. Rog benoemd tot haar voorzitter en de heer A.A.G.M. Van Raak tot haar ondervoorzitter. De griffier van de commissie is de heer E.M. Sjerp.

Den Haag, 4 juli 2019

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal K. Arib