Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AltenaStaatscourant 2019, 39003Ruimtelijke plannenPublicatie ontwerp bestemmingsplan “paraplu bestemmingsplan Wonen”

Logo Altena

Het college maakt bekend dat het ontwerp bestemmingsplan hieronder ter inzage ligt.

Het gaat om:

 • 1.

  Paraplu bestemmingsplan Wonen (NL.IMRO.1959.AltBP024parpluwoon-ON01)

  Dit plan maakt het mogelijk dat voor heel de gemeente Altena dezelfde begrippen worden gebruikt voor Wonen, Woning of Wooneenheid en Huishouden.

 

Wij maken dit bekend op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

Dit plan ligt ter inzage vanaf donderdag 11 juli 2019 tot en met woensdag 21 augustus 2019.

 

U kunt de documenten bekijken tot en met woensdag 21 augustus 2019

Dat kan op 2 manieren:

 • 1.

  U maakt een afspraak om de documenten te bekijken op het gemeentehuis (Sportlaan 170 in Almkerk). U kunt een afspraak maken via (0183) 516100.

 • 2.

  U bekijkt de documenten digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

U kunt tot en met 21 augustus 2019 ook uw zienswijze geven

Dat kan op 2 manieren:

 • 1.

  U stuurt een brief naar de gemeenteraad: Postbus 5, 4286 ZG Almkerk, met uw zienswijze.

 • 2.

  U geeft uw zienswijze in een gesprek voor 21 augustus 2019. U belt met Rianne de Graaf voor een afspraak via (0183) 516808.

 

Almkerk, 9 juli 2019

gemeente Altena