Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SoestStaatscourant 2019, 38988Ruimtelijke plannenTerinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Houtsnip’

Logo Soest

 

Algemeen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het college in zijn vergadering van 2 juli 2019 heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Houtsnip. Op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage.

Het ontwerpbestemmingsplan gaat over een aanvulling van het wijkje aan het einde van de bestaande Houtsnip met vijf woningen. Het plan voorziet plangebied van een actuele bestemmingsplanregeling en biedt ruimte voor (toekomstige) ontwikkelingen.

 

Ter inzage ontwerpbestemmingsplan ‘Houtsnip’

Het ontwerpbestemmingsplan Houtsnip en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 11 juli tot en met 21 augustus 2019 ter inzage bij Idea Soest (Willaertstraat 49).

 

Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage bij het Omgevingsloket van de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis. Het inzien van het ontwerpbestemmingsplan bij het Omgevingsloket kan alleen op afspraak. Een afspraak kan gemaakt worden via www.soest.nl/afspraak of neem contact op met de gemeente via het telefoonnummer (035) 60 93 411. Tegen betaling van leges kan bij het Omgevingsloket een afschrift worden verstrekt van de ter inzage gelegde stukken.

 

Digitaal raadplegen

Het gewijzigd vastgestelde wijzigingsplan is digitaal beschikbaar op de website www.ruimtelijkeplannen.nl via de volgende link https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/#!/idn/NL.IMRO.0342.BPSOE0050-0201

 

of op de gemeentelijke bestemmingsplanpagina

https://0342.ropubliceer.nl/?phID=031D8CEE-1BBB-4062-AC08-9A25657FD00D

 

Voor professioneel gebruik kunt u de planbestanden hier downloaden: http://ruimtelijkeplannen-bestanden.soest.nl/031D8CEE-1BBB-4062-AC08-9A25657FD00D/g_NL.IMRO.0342.BPSOE0050-0201.xml

 

Het planidentificatienummer van het wijzigingsplan is: NL.IMRO.0342.BPSOE0050-0201.

Het digitale wijzigingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl is authentiek en rechtsgeldig en prevaleert bij twijfel of verschil boven het analoge wijzigingsplan (zoals een pdf of een papieren versie).

 

Indienen zienswijzen

Tijdens de terinzagelegging van zes weken kan een ieder zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan Houtsnip naar voren brengen. Het indienen van zienswijzen kan op de volgende wijze:

  • schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Soest, Postbus 2000, 3760 CA Soest, onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Houtsnip.

  • voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer: (035) 60 93 466 met mevrouw O. de Man.

  • digitale zienswijzen kunt u uitsluitend indienen via www.soest.nl/zienswijze, onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Houtsnip. Zienswijzen kunnen niet per email worden ingediend.