Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2019, 38058Besluiten van algemene strekking

Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2021

Datum: 15 april 2019

Kenmerk: CvTE-19.00563

Het College voor Toetsen en Examens,

Gelet op artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet College voor toetsen en examens;

Besluit:

Artikel 1 Tijdvakken centrale examens 2021

 • a. Voor de schriftelijke centrale examens begint het eerste tijdvak op maandag 17 mei en eindigt het eerste tijdvak op dinsdag 1 juni.

 • b. Voor de schriftelijke centrale examens begint het tweede tijdvak op maandag 21 juni en eindigt het tweede tijdvak op donderdag 24 juni.

 • c. Voor de centraal schriftelijke en praktische examens in de beroepsgerichte profielvakken begint de afnameperiode op maandag 5 april en eindigt de afnameperiode op vrijdag 9 juli.

 • d. Voor de digitale centrale examens in de algemene vakken van de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg begint de afnameperiode op maandag 5 april en eindigt de afnameperiode op donderdag 24 juni.

 • e. Het derde tijdvak vindt plaats in augustus.

Artikel 2 Examenrooster

 • 1. De dagen en uren waarop de toetsen van het centraal examen in het eerste tijdvak worden afgenomen, zijn vastgesteld zoals vermeld in bijlage 1.

 • 2. De dagen waarop de toetsen van het centraal examen in het tweede tijdvak worden afgenomen, zijn vastgesteld zoals vermeld in bijlage 2, met dien verstande dat in maart 2021 een nadere indeling van de vakken bekendgemaakt wordt.

 • 3. De dagen en uren waarop de toetsen van het centraal examen in het derde tijdvak worden afgenomen, worden na aanmelding meegedeeld door het College voor Toetsen en Examens.

Artikel 3 Onderdelen met een vroege start

In afwijking van artikel 1, onderdeel a, valt van de volgende toetsen het begin van de periode waarbinnen de afname dient plaats te vinden, vóór aanvang van het eerste tijdvak:

 • a. in het vmbo: in de gemengde en theoretische leerweg het centraal praktisch examen van de beeldende vakken.

 • b. in het vwo: het centraal praktische examen van tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving.

Artikel 4 Bekendmaking

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. Het rooster kan ook geraadpleegd worden op Examenblad.nl.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 2020.

Artikel 6 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als: Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2021.

Het College voor Toetsen en Examens, de voorzitter, P.J.J. Hendrikse

BIJLAGE 1

bij het: Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2021

 

bb

kb

gl/tl

havo

vwo

1 januari –

26 mei

       

cpe beeldend

           

15 maart –

25 mei

   

cpe beeldend

   
           

5 april –

9 juli

cspe beroepsgericht

cspe beroepsgericht

cspe beroepsgericht

   
           

5 april –

24 juni

digitale ce’s algemene vakken

digitale ce’s algemene vakken

     

Week 20

bb1

kb1

gl/tl

havo

vwo

ma 17 mei

         
           
 

13:30–15:00

13:30–15:30

13:30–15:30

13:30–16:30

13:30–16:30

 

Duits

Nederlands

Nederlands

bedrijfseconomie

wiskunde A, B, C

           

di 18 mei

     

9:00–12:00

9:00–12:00

       

geschiedenis

geschiedenis

 

13:30–15:00

13:30–15:30

13:30–15:30

13:30–16:00

13:30–16:00

 

Nederlands

wiskunde

wiskunde

Engels

Frans

           

wo 19 mei

9:00–10:30

9:00–11:00

9:00–11:00

9:00–12:00

9:00–12:00

 

aardrijkskunde

aardrijkskunde

aardrijkskunde

kunst (b/d/d/m/a)2

Latijn

 

13:30–15:00

13:30–15:30

13:30–15:30

13:30–16:30

13:30–16:30

 

Frans

Frans

Frans

Nederlands

biologie

           

do 20 mei

9:00–10:30

9:00–11:00

9:00–11:00

9:00–12:00

9:00–12:00

 

maatschappijkunde

maatschappijkunde

maatschappijkunde

aardrijkskunde

filosofie

 

13:30–15:00

13:30–15:30

13:30–15:30

13:30–16:30

13:30–16:00

 

nask 1

nask 1

nask 1

natuurkunde

Engels

           

vr 21 mei

   

9:00–11:00

9:00–11:30

9:00–12:00

     

dans/drama

Duits

maatschappij-wetenschappen

 

13:30–15:00

13:30–15:30

13:30–15:30

13:30–16:00

13:30–16:30

 

economie

economie

economie

tehatex

Nederlands

X Noot
1

De in het rooster opgenomen vakken in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg betreffende de centrale examens die op een vast moment worden afgenomen.

X Noot
2

kunst (beeldende vormgeving/ dans/ drama/ muziek/ algemeen)

Week 21

bb1

kb1

gl/tl

havo

vwo

ma 24 mei

Tweede pinksterdag

       
           

di 25 mei

9:00–10:30

9:00–11:00

9:00–11:00

9:00–11:30

9:00–12:00

 

geschiedenis

geschiedenis

geschiedenis

muziek

Grieks

 

13:30–15:00

 

13:30–15:30

13:30–16:00

13:30–16:30

 

wiskunde

 

nask 2

Frans

economie

           

wo 26 mei

 

9:00–11:00

9:00–11:00

 

9:00–11:30

   

Duits

Duits

 

muziek

 

13:30–15:00

13:30–15:30

13:30–15:30

13:30–16:30

13:30–16:30

 

biologie

biologie

biologie

wiskunde A, B

scheikunde

           

do 27 mei

   

9:00–11:00

9:00–12:00

9:00–11:30

     

muziek

filosofie

Duits

 

13:30–15:00

13:30–15:30

13:30–15:30

13:30–16:30

13:30–16:00

 

Engels

Engels

Engels

biologie

tehatex

           

vr 28 mei

       

9:00–12:00

         

aardrijkskunde

     

13:30–15:30

13:30–16:30

13:30–16:30

     

beeldende vakken

economie

natuurkunde

   

Week 22

         

ma 31 mei

   

09:00–11:00

9:00–12:00

9:00–12:00

     

Fries

maatschappij-wetenschappen

kunst (b/d/d/m/a)2

 

13:30–15:00

13:30–15:30

13:30–15:30

13:30–16:30

13:30–16:30

 

Spaans, Turks, Arabisch

Spaans, Turks, Arabisch

Spaans, Turks, Arabisch

scheikunde

bedrijfseconomie +

bezemexamen m&o

           

di 1 juni

     

9:00–11:30

9:00–11:30

       

Fries, Russisch

Fries, Russisch

       

13:30–16:00

13:30–16:00

       

Spaans, Turks, Arabisch

Spaans, Turks, Arabisch

           

Wo 2 juni

Vanaf deze datum ruimte voor eventuele toepassing ‘Continuïteitsplan centrale examens’2

X Noot
1

De in het rooster opgenomen vakken in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg betreffende de centrale examens die op een vast moment worden afgenomen.

X Noot
2

Continuïteitsplan centrale examens

Voor eventualiteiten waarbij de geheimhouding van de examens geschonden is of afname niet mogelijk is, treedt het Continuïteitsplan in werking. In het meest ingrijpende noodscenario kunnen één of meer centrale examens worden uitgesteld en kunnen het eerste en tweede tijdvak zich uitstrekken tot het moment van de aanvang van de vroegste zomervakantie (aanvangsdatum 10 juli 2021, volgens het overzicht schoolvakanties schooljaar 2020-2021 van het Ministerie van OCW).

BIJLAGE 2

Tweede tijdvak 2021 centrale examens

Schriftelijke examens

Het tweede tijdvak begint voor de schriftelijke examens op maandag 21 juni.

In maart 2021 wordt bekendgemaakt op welke dagen en tijdstippen de centrale examens in het tweede tijdvak worden afgenomen.

Digitale centrale examens bb en kb

Voor de digitale centrale examens in algemene vakken in de basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg begint de afnameperiode op maandag 5 april en eindigt op donderdag 24 juni. In deze periode vindt zowel de eerste afname als de herkansing plaats.

Centraal schriftelijke en praktische examens

Voor de centraal schriftelijke en praktische examens in de beroepsgerichte profielvakken begint de afnameperiode op maandag 5 april en eindigt op vrijdag 9 juli. In deze periode vinden zowel de eerste afname als de herkansing plaats.

Herkansing van de centraal schriftelijke en praktische examens in de beroepsgerichte vakken in de gemengde leerweg kan pas vanaf woensdag 16 juni (bekendmaking normering algemene vakken) plaatsvinden, en alleen voor kandidaten uit het vierde leerjaar.

Aangewezen vakken 2021

Donderdag 24 juni 2021 is de examenafname van de aangewezen vakken door de commissie staatsexamens vo van het College voor Toetsen en Examens. Het besluit welke vakken dit zijn, wordt in maart 2021 gepubliceerd.

TOELICHTING

Uitgangspunten bij het rooster voor de centrale examens

 • Er wordt uitgegaan van wisseling van het rooster per jaar gebaseerd op correctielast en verdeling van exacte vakken, zaakvakken en talen;

 • Een vak door iedere leerling af te leggen en correctie-intensief zit bij voorkeur als startvak voor in het rooster. Daarmee start iedereen gelijk zodat scholen de gelegenheid hebben om op hetzelfde moment nog belangrijke zaken over de examenperiode mee te delen.

 • Correctie-intensieve vakken worden zoveel mogelijk aan het begin van de examenperiode gepland, zodat docenten tijd hebben voor de correctie. Dit zijn vakken met veel nakijkwerk door bijvoorbeeld open vragen. Daarnaast worden overeenkomstige vakken havo/vwo over het rooster gespreid, omdat het veel voorkomt dat eenzelfde docent het werk van deze twee havo/vwo groepen nakijkt.

 • Er moet rekening gehouden worden met bepaalde vakken die ook op de scholen in Caribisch Nederland worden afgenomen en daardoor alleen op de middag gepland kunnen worden.

 • De inzet is om zoveel als mogelijk een exact vak of zaakvak uit een sector of profiel naast een taal of kunstvak in te plannen.

Roostervrije dagen 2021

Meivakantie: 1 mei t/m 9 mei 2021 (week 18)

Hemelvaart: donderdag 13 mei 2021

Pinksteren: 2e pinksterdag maandag 24 mei 2021

Start zomervakantie, regio noord: 10 juli (week 28)

Tijdschema centraal examen 2021

activiteit

vmbo, beroepsgericht

vmbo,

algemeen

vwo/havo

inzending deelscores aan Cito cspe

uiterlijk 26 mei

inzending deelscores aan Cito vakken week 17 t/m 21 mei

uiterlijk vrijdag 28 mei

Inzending deelscores aan Cito Nederlands vwo

 

uiterlijk vrijdag 4 juni

inzending deelscores aan Cito vakken week 25 t/m 28 mei

uiterlijk vrijdag 4 juni

inzending deelscores aan Cito vakken week 31 mei en 1 juni

uiterlijk maandag 7 juni

bekendmaking normen eerste tijdvak (08:00 uur)

woensdag 16 juni

woensdag 16 juni

woensdag 16 juni

aanmelding 2e tijdvak aangewezen vakken (staatsexamen, aanmelden bij DUO Examendiensten)

uiterlijk vrijdag 18 juni, 17.00 uur

tweede tijdvak school

vanaf maandag 21 juni

tweede tijdvak aangewezen vakken (staatsexamen)

donderdag 24 juni

levering deelscores aan Cito tweede tijdvak

maandag 22 juni

bekendmaking normen tweede tijdvak

vrijdag 2 juli 08:00 uur