Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van DefensieStaatscourant 2019, 37896Interne regelingen

Wijziging Regeling voorzieningen bij vredes- en humanitaire operaties

11 juni 2019

Nr. BS/2019009815

De Staatssecretaris van Defensie

Gelet op:

artikel 2 van het Algemeen militair ambtenarenreglement;

artikel 16 van het Inkomstenbesluit militairen;

Besluit:

ARTIKEL I

De tabel 3 bij de Regeling voorzieningen bij vredes- en humanitaire operaties wordt vervangen door tabel 3, opgenomen als bijlage 1 bij deze regeling.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Defensie Voor deze De Hoofddirecteur Personeel P. F. M. Reesink Schout-bij-nacht

BIJLAGE 1

Tabel 3: Overzicht vredesoperaties en andere door de Minister aangemerkte vormen van daadwerkelijke militaire inzet buiten Nederland (ad artikel 1, onderdeel a, onder 1°, VVHO), per 1 januari 2019

A

Vredesoperaties

Afkorting

Datum aanvang

Datum einde

001

United Nations Truce Supervision Organization

UNTSO

15-07-19961

 

002

European Union Force in en rond voormalig Joegoslavië

EUFOR

02-12-2004

 

003

Kosovo Force

KFOR 2

11-06-1999

 

005

International Security Assistance Force in Afghanistan

ISAF

21-12-2001

01-01-2011

006

Nationale bijdrage aan ISAF incl. Airbase Minhad, VAE

 

01-08-2010

 

007

Redeployment Taskforce (RDTF) ISAF, inclusief Fujaira VAE

RDTF ISAF

01-04-2010

 

008

European Union Police Mission

EUPM

21-05-2002

01-01-2012

009

NAVO Trainingsmissie in Irak

NTM-I

20-02-2005

01-01-2012

010

European Union Border Assistance Mission Rafah in Israël

EU BAM

25-01-2006

 

011

United Nations Mission in Sudan in Soedan

UNMIS

04-03-2006

01-09-2011

012

European Union Security Sector Reform Mission in Democratic Republic Congo in de Democratische Republiek Congo

EUSEC DRC

15-05-2006

01-04-2012

013

Security Sector Reform Mission in Burundi

SSR Burundi

01-01-2007

 

015

European Union Police Mission in Afghanistan

EUPOL

15-06-2007

 

016

Light Support Package t.b.v. opbouw United Nations Assistance Mission in Darfur

UNAMID

13-08-2007

 

017

European Union Rule of Law Mission in Kosovo

EULEX Kosovo

01-01-2008

 

018

NATO Support to African Union te Ethiopië

(voorheen: African Union Mission in Soedan (Ethiopië))

NS2AU

01-09-2009

 

019

United States Security Coordinator in Ramallah (West Bank)

USSC

01-12-2009

 

020

Maritieme NAVO-operatie Ocean Shield

OC

09-11-2009

 

021

United Nations Office on Drugs and Crime Nairobi, Kenia

UNODC

03-05-2010

 

022

Africa Contingency Operations Training and Assistance

ACOTA

10-01-2011

 

023

Inzet Ivoorkust

 

17-12-2010

31-01-2011

024

Inzet Libië

 

22-02-2011

23-03-2011

025

AWACS detachement op FOB Konya in Turkije in het kader van de nationale bijdrage aan ISAF

 

10-01-2011

 

026

Unified Protector

OUP

23-03-2011

15-12-2011

027

United Nations Assistance Mission in Afghanistan

UNAMA

01-09-2011

 

028

United Nations Mission In South Sudan in Soedan

UNMISS

21-08-2011

 

029

United Nations Mission In Syria te Syrië

UNSMIS

16-05-2012

 

030

Multinational Force and Observers te Egypte

MFO

01-01-2013

 

032

European Union Training Mission ten behoeve van Somalie

EUTM

15-03-2013

 

033

European Union Aviation Security Mission in South Sudan

EUAVSEC South Sudan

01-06-2013

 

034

European Union Training Mission ten behoeve van Mali

EUTM Mali

01-07-2013

 

035

United Nations Disengagement Observer Force

UNDOF

22-07-2013

 

036

United Nations Multidimensional Intregrated Stabilization Mission in Mali

MINUSMA

01-09-2013

 

037

Regional Anti-Piracy Prosecution & Intelligence Coordination Centre

RAPPIC

01-09-2013

 

039

United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali Nationaal

MINUSMA NATIONAAL

01-11-2013

 

040

European Union Regional Maritime Capacity Building ten behoeve van de Hoorn van Afrika en de het westelijk deel van de Indische oceaan

EUCAP NESTOR

15-03-2014

 

041

European Union Force Central African Republic Forward Headquarters

EUFOR CAR FHQ

15-03-2014

 

047

EU Military Assistance Mission in de Central African Republic

EUMAM CAR

06-04-2015

 

049

European Union Capacity Building Mission in Mali

EUCAP SAHEL MALI

29-06-2015

 

050

AWACS detachement op FOB Konya in Turkije in het kader van de nationale bijdrage aan Operation Inherent Resolve (OIR)

 

12-10-2016

 

051

European Union Integrated Border Assistance Mission in Libië

EUBAM Libië

20-08-2016

 

054

United Nations Interim Force in Libanon

UNIFIL

01-05-2017

 

055

United Nations Mine Action Service Iraq

UNMAS IRQ

01-09-2017

 

056

Operation Sea Guardian

OSG

01-04-2018

 

058

European Union Capacity Building Mission in Niger

EUCAP Sahel Niger

01-01-2019

 
X Noot
1

Betreft datum inwerkingtreding VVHO

B.

Overzicht van een andere door de Minister aangemerkte vormen van daadwerkelijke militaire inzet buiten Nederland

Afkorting

Datum aanvang

Datum einde

004

Operatie Enduring Freedom in gebied van verantwoordelijkheid van USCENTCOM

OEF

05-11-2001

 

014

Operatie Active Endeavour (OAE) in het Middellandse Zeegebied

OAE

22-04-2007

14-10-2010

001

Vessel Protection Detachments

VPD

22-03-2011

 

031

Anatolian Protector te Turkije

 

15-12-2012

 

038

Maritieme EVDB-operatie Atalanta

Atalanta

08-12-2008

 

042

Recovery MH 17 in Oekraïne

MH-17 Recovery

18-07-2014

 

043

Resolute Support te Afghanistan

RS

01-10-2014

 

044

1(NLD) ATF JOR te Jordanie, Koeweit en Qatar

1(NLD) ATF JOR

24-09-2014

 

045

1(NLD) Capacity Building Mission in Iraq te Irak en Koeweit

1(NLD) CBMI

25-09-2014

 

046

Forward Support Element (FSE) Mirage in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE)

Mirage

01-01-2015

 

048

EU Naval Force Mediterranean Forward Headquarters

EUNAVFOR MED FHQ

26-06-2015

 

052

Baltic Air Policing 2017 in Litouwen

BAP 2017

01-12-2016

 

053

Enhanced Forward Presence in Litouwen

eFP

04-07-2016

 

057

NATO Mission in Iraq

NMI

01-10-2018