Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkStaatscourant 2019, 37377VerkeersbesluitenGemeente Moerdijk - verkeersbesluit GPP van Aerschotstraat 2 te Zevenbergen

Logo Moerdijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk

Gelet op:

  • 1.

    het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

  • 2.

    het bepaalde in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

  • 3.

    het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

Overwegingen ten aanzien van het besluit

1.- dat aanvrager in het bezit is van een gehandicapten parkeerkaart;

1.- dat aanvrager woonachtig is aan van Aerschotstraat 2 te Zevenbergen;

1.- dat aanvrager de gemeente Moerdijk heeft verzocht om nabij de woning een op kenteken gereserveerde gehandicapten parkeerplaats toe te wijzen;

1.- die parkeerplaats is bedoeld voor het parkeren van het voertuig met kenteken KT-261-X;

1.- dat die aanvraag kan worden ingewilligd, gezien de parkeerdruk ter plaatse, het gegeven dat het voertuig niet op eigen terrein kan worden geparkeerd en dat de aanvrager beschikt over een gehandicapten parkeerkaart van het kaarttype "bestuurder";

1.- dat in gevallen als deze – en uitzonderingen daargelaten – een voor de aanvrager gunstig gelegen bestaand parkeervak als zodanig wordt aangeduid;

1.- dat er nabij de woning van Aerschotstraat 2 te Zevenbergen geparkeerd kan worden;

1.- dat het voor de aanvrager gewenst is daar een parkeervak, met bord E6 van bijlage 1 van het RVV 1990, met daaronder een onderbord met kenteken " KT-261-X " aan te duiden als een voor het voertuig van de aanvrager gereserveerde gehandicapten parkeerplaats;

1.- dat instemming met de maatregel bestaat bij de politie.

Besluiten