Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DantumadielStaatscourant 2019, 36690Ruimtelijke plannenOntwerp bestemmingsplan ‘Rinsumageast’

Logo Dantumadiel

Met ingang van 4 juli 2019 tot en met 11 september 2019 ligt het bovengenoemde ontwerp-bestemmingsplan ter inzage. Iedereen kan in die periode het ontwerp bestemmingsplan inzien in het gemeentehuis te Damwâld. Het ontwerpplan is ook digitaal raadpleegbaar via www.dantumadiel.frl of via www.ruimtelijkeplannen.nl met IMRO-code NL.IMRO.1891.bpRIkomplan-0301.

Iedereen kan bij de gemeenteraad zijn/haar zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan indienen. Dat kan zowel schriftelijk als mondeling, binnen de hierboven genoemde termijn. Uw schriftelijke zienswijze moet u richten aan de gemeenteraad van Dantumadiel, adres: Postbus 13, 9290 AA Kollum. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via het telefoonnummer 0519-298888 waarbij u vraagt naar de behandeld ambtenaar.

Damwâld, 2 juli 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel,

N.L. Agricola, burgemeester

R. Dijksterhuis, secretaris