Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gooise MerenStaatscourant 2019, 36525VergunningenVerleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure Raadhuisstraat 2 te Naarden

Logo Gooise Meren

 

Locatie: Raadhuisstraat 2 te Naarden

Omschrijving activiteit: het nieuw bouwen van woningen, appartementen met een ondergrondse stallingsgarage alsmede het realiseren van een inrit naar deze stallingsgarage (HZ_WABO-18-0900)

Datum besluit: 25-06-2019

Crisis- en herstelwet

Op dit besluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Gelet op artikel 11 van het Besluit Crisis- en herstelwet wijzen wij u er op dat:

a. de beroepsgronden in het beroepschrift worden opgenomen;

b. het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, indien binnen de beropestermijn geen gronden zijn ingediend;

c. deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

Beroep:

Tegen de omgevingsvergunning kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt aan de aanvrager beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Midden Nederland, afdeling bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Beroep is alleen mogelijk voor belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit, of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dat niet hebben gedaan.

De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Naast het instellen van beroep is het, in spoedeisende gevallen, mogelijk om een verzoek om voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de bij de Rechtbank Midden Nederland, sector bestuursrecht. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt door de rechtbank griffierecht geheven. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover door de Voorzieningenrechter een beslissing is genomen.

Informatie en Inzage:

Voor informatie kunt u op werkdagen telefonisch, van 8.30 – 13.00 uur, contact opnemen met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving op telefoonnummer 035 207 00 00. Via de website van onze gemeente kunt u een afspraak maken voor een baliebezoek. Kies als activiteit "omgevingsvergunning inzien". Tevens zijn de stukken met betrekking tot het bovengenoemde besluit op te vragen via de gemeentelijke website https://gooisemeren.nl/bouwen-en-slopen/bouwtekeningen (o.v.v. het zaaknummer).

Openingstijden balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving:

Maandag: 8:30 – 12:00 uur

Dinsdag: 8:30 – 12:00 uur

Woensdag: 8:30 – 12:00 uur en 14:00 - 17:00 uur

Donderdag: 8:30 – 12:00 uur

Vrijdag: 8:30 – 12:00 uur

Afspraak via website: https://afspraak.gooisemeren.nl/Internetafspraken