Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NederweertStaatscourant 2019, 36088Ruimtelijke plannen6e herziening bestemmingsplan Buitengebied Nederweert - fijnstof

Logo Nederweert

6e herziening bestemmingsplan Buitengebied Nederweert - fijnstof. Voor het buitengebied van de gemeente Nederweert is een ontwerp partiële herziening van het bestemmingsplan Buitengebied Nederweert ter inzage gelegd. Het ontwerpplan ziet op agrarische fijnstofknelpunten. Dat wil zeggen veehouderijen waarvan de emissie de normen voor fijnstof overschrijdt. Het ontwerpplan regelt dat als die bedrijven groeien in dieraantallen of wisselen van huisvestingssysteem, ze moeten voldoen aan de norm. U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 28 juni t/m 8 augustus 2019, bij de infobalie of op afspraak. Daarnaast is het plan gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0946.BPbgbpartherz6e-ON01).

Gedurende de inzageperiode kan iedereen ten aanzien van het ontwerp bestemmingsplan schriftelijk dan wel mondeling gemotiveerde zienswijzen naar voren brengen bij de gemeenteraad, postbus 2728, 6030 AA Nederweert. Raadpleeg de procedure op onze website voor meer informatie. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Esther van der Linden van het team Samenleving fysiek. Met haar kunt u ook een afspraak maken voor het indienen van een mondelinge zienswijze.

 

Nederweert, 27 juni 2019

De raad van de gemeente Nederweert